ZAMÓWIENIA - Parafia Tykocin

Kategorie: ZAMÓWIENIA

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 0

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zamawiający (procedujący postępowanie) – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, realizujący projekt: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy południowej części zabytkowego ogrodzenia terenu pomisjanarskiego w Tykocinie” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. W w/w ogłoszonej procedurze złożono 3 oferty. Dwie...

Informacja z otwarcia ofert 0

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dn. 30 stycznia 2024r. Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego (robota budowlana) polegająca na przeprowadzenie prac konserwatorskich Zapytanie ofertowe nr 1/PolskiLad/ParafiaTykocin w ramach postępowania zakupowego realizacji inwestycji z Rządowego Programu Ochrony Zabytów Informacja z otwarcia ofert Zamawiający (procedujący...

Zapytanie ofertowe nr 1/PolskiŁad/ParafiaTykocin 0

Zapytanie ofertowe nr 1/PolskiŁad/ParafiaTykocin

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego (robota budowlana) polegająca na przeprowadzenie prac konserwatorskich Tykocin dn.29.12.2023 r. Zapytanie ofertowe nr 1 Polski Ład Parafia Tykocin w ramach postępowania zakupowego realizacji inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w sprawie zamówienia (zapytania ofertowego polegającego...