Regulamin serwisu i polityka prywatności - Parafia Tykocin

Regulamin serwisu i polityka prywatności

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Właścicielem serwisu parafia-tykocin.pl jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 2, numer NIP – 9661028833, REGON – 040035600, Parafia działa w oparciu o Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 r., zm.: Dz.U.90.51.297; Dz.U.90.55.321; Dz.U.90.86.504; Dz.U.91.95.425; Dz.U.91.107.459; Dz.U.93.7.34; Dz.U.94.1.3)

2. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 2, adres e-mail – stefanjak@post.pl, numer telefonu – 501404954 .

3. Donacje na rzecz Parafii przeznaczone są tylko i wyłącznie, w całości (100%) na prace konserwatorskie jakie prowadzimy od kilku lat przy zabytku wpisanym do rejestru Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –  Zespołu Pomisjonarskiego, fundacji Jana Klemensa Branickiego (XVIIIw.)

4. Waluta darowizny powinien być zasadniczo złoty polski lub inne waluty, na które pozwalają uruchomione usługi Dotpay

5. Obecne kanały dokonywania płatności to datki za pomocą serwisu PayPal, Blik, bankowości internetowej obsługiwanej przez DotPay, a w przyszłości także karty VISA i MasterCard.

REGULAMIN SERWISU

WSTĘP:
W niniejszym regulaminie przedstawiamy zasady korzystania z zaimplementowanej do serwisu parafia-tykocin.pl wtyczki pozwalającej na składanie datków przez serwis DotPay. Warunków potrzebnych do złożenia datku na remont Zespołu Pomisjonarskiego oraz trybie rezygnacji z donacji. Koniecznym warunkiem skorzystania z serwisu internetowego parafii i złożenia ofiary jest łącze internetowe oraz przeglądarka pozwalająca na obsługę zainstalowanej, dedykowanej do platformy DotPay wtyczki. Z chwilą rozpoczęcia procedury przekazania ofiary, każdy użytkownik jest zobligowany do przestrzegania zasad i reguł zawartych w niniejszym REGULAMINIE.

Wszystkie datki składane przez serwis DotPay będą w całości (100%) przeznaczone na prace remontowo-konserwatorskie prowadzone przy zabytku jakim jest Zespół Pomisjonarski fundacji Jana Klemensa Branickiego. Metodą składanych ofiar jest forma płatności elektronicznych dokonywanych przez stronę parafia-tykocin.pl na jakie pozwala platforma DotPay

Akceptowane są wszystkie formy płatności na jakie pozwala serwis DotPay obecnie i usługi, które zostaną uruchomione w przyszłości – Blik, PayPal, szybkie przelewy internetowe oraz karty VISA oraz MasterCard. Minimalną kwotą wpłacaną za pośrednictwem serwisu internetowego jest – 10 zł, bądź jego równowartość.

Osoba, dokonująca wpłaty datku w serwisie parafia-tykocin.pl zobowiązana jest do umieszczania zgodnych z prawda treści.

Po ustaleniu i wyborze kwoty składanej ofiary i zaakceptowaniu regulaminu – darczyńca zostaje przekierowany do serwisu DotPay.

Nie zatwierdzone, przerwane i nie autoryzowane transakcje-darowizny będą anulowane.

Należy sprawdzić szczegółowo adres serwisu DotPay, który zaczyna się w przeglądarce internetowej „kłódką” świadczy to o posiadaniu certyfikatu bezpieczeństwa SSL, taki certyfikat posiada także nasz serwis! Nie odpowiadamy za realizację transakcji przy pomocy kart płatniczych, dokonanych na innych (fałszywych) stronach internetowych nastawionych na kradzież i wyłudzenie pieniędzy. Natomiast na stronie serwisu DotPay za bezpieczeństwo dokonywanych transakcji odpowiada serwis – DotPay, zgodnie z zatwierdzonym i opublikowanym regulaminem https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

Jeśli darczyńca, który złożył ofiarę za pomocą serwisu parafia-tykocin.pl chciałby skorzystać z ulgi podatkowej prosimy o kontakt z Proboszczem Parafii – tel. 501404954 lub e-mail stefanjak@post.pl.

Polityka prywatności

Strona internetowa parafia-tykocin.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających. Dla Państwa wygody Serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Portalu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Portalu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Portalu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Portalu

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na naszej stronie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

 • cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny parafi-tykocin.pl
 • cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie)
 • cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, np. wersji mobilnej
 • cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony
 • cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności PDT 

Administratorem danych osobowych jest : Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 2, numer NIP – 9661028833, REGON – 040035600, Parafia działa w oparciu o Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 r., zm.: Dz.U.90.51.297; Dz.U.90.55.321; Dz.U.90.86.504; Dz.U.91.95.425; Dz.U.91.107.459; Dz.U.93.7.34; Dz.U.94.1.3)

Wszystkie rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Przewiduje się złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres stefanjak@post.pl lub listownie na adres Parafii. W reklamacji należy opisać przedmiot zastrzeżeń, wątpliwości i sporu. Dołożymy wszelkich starań, aby reklamacja (jeśli będzie kompletna) została rozpatrzona w odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 30 dni.

Gwarantujemy, że serwis parafialny parafia-tykocin.pl nie prezentuje i nie będzie publikował materiałów zabronionych przez obowiązujące w Polsce prawo.