Informacja z otwarcia ofert - ZAMÓWIENIA - Parafia Tykocin

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dn. 30 stycznia 2024r.

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego (robota budowlana) polegająca na przeprowadzenie prac konserwatorskich

Zapytanie ofertowe nr 1/PolskiLad/ParafiaTykocin

w ramach postępowania zakupowego realizacji inwestycji z Rządowego Programu Ochrony Zabytów

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający (procedujący postępowanie) – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert z dnia 30.01.2024r. g.11:00. Do dnia upływu terminu składania ofert: 30.01.2024r. do godz. 10:00
w przewidzianym terminie złożono 2 oferty:

  1. Gorek Restauro SP. Z O.O. SP. Komandytowa

ul. Ruskowy Bród 79 A

03-289 Warszawa

NIP 524-263-08-94

cena: 1 045 807,75 zł (brutto)

  1. Monument Service Sp. Z O.O. SP. Komandytowa

ul. Raszyńska 2, Michałowice

05-816 Piastów 1

NIP: 534-250-39-88

cena: 1 150 000,00 zł (brutto)

Dodatkowo po terminie składania ofert, po godz. 10, o godz. 10:42 wpłynęła dodatkowo 1 oferta:

  1. TRESBUD Sp. Z O.O. – Lider konsorcjum

BIALDROG Paweł Kuprjanowicz – Partner konsorcjum

SZCZUKA Inżynieria Elektryczna Karol Szczuka – Partner konsorcjum

ul. Zachodnia 2G/99

15-345 Białystok

 NIP 5423471979

 cena: 1 058 196,12 zł (brutto)

Zamawiający informuje że na przedmiotowe zamówienia ma przeznaczoną kwotę: 1 100 000,00 zł brutto, z czego 1 078 000,00 zł brutto stanowi dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie Wstępnej Promesy nr RPOZ/2022/12337/PolskiLad

Dokument podlega publikacji na stronie internetowej zamawiającego.

ks. proboszcz Jarosław Stefaniak