Zakończenie postępowania ofertowego – „Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Tykocinie” - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Zakończenie postępowania ofertowego – „Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Tykocinie”

Zamawiający informuje, iż w ramach Zapytania ofertowego nr 1/04/2020 w ramach operacji „Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Tykocinie”, za najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia uznano ofertę  złożoną przez ROLTEKS Sokoły. P.H.U. Kruszewski Marcin ul. Kolejowa 33 18-218 Sokoły. Oferta złożona przez ten podmiot spełniła wszystkie stawiane warunki udziału w postepowaniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w obu kryteriach oceny ofert (łącznie 100 punktów). Poniżej przedkłada się „Protokół z przebiegu postępowania” wraz z załącznikami do pobrania.

Protokół z przebiegu postępowania wraz z załącznikami