Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót remontowo-budowlanych . - RPO WP - Parafia Tykocin

Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót remontowo-budowlanych .

Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót remontowo-budowlanych  projektu pn.  

Renowacja podlaskiej perły baroku – zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w postępowaniu wyboru wykonawcy na roboty remontowo-konserwatorskie projektu wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 8.3 pn. „RENOWACJA PODLASKIEJ PERŁY BAROKU – ZESPOŁU POMISJONARSKIEGO W TYKOCINIE”

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na portalu  BAZA KONKURENCYJNOŚCI pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1015225

Załączniki: 

Projekty budowlane i programy konserwatorskie

Zapytanie_Ofertowe

Dokumenty do wypelnienia przez oferenta

Projekt umowy