XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

Kończy się październik – miesiąc różańca. Ponawiamy nasze zaproszenie do wspólnej modlitwy w dni powszednie w klasztorku – 8.30, w kościele parafialnym – po Mszy Świętej o godzinie 17.00. Warto już dzisiaj zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się na różańcem w intencjach swoich bliskich? Czy udało mi się zebrać rodzinę i zaprosić ją do wspólnej modlitwy?


Rozpoczyna się czas, kiedy tłumnie wyruszamy na groby bliskich. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – w kościele parafialnym jednakowy porządek nabożeństw:

Msza Święta o godzinie 8.00, 10.00 oraz 17.00

(NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTWA O GODZINIE 12.00)

Po Mszy Świętej o godzinie 10.00 wyruszy z kościoła parafialnego procesja na cmentarz grzebalny, podczas której zostaną odmówione specjalne modlitwy za zmarłych, całość zakończy Msza Święta w kaplicy cmentarnej, około godziny 12.00. Dopiero wtedy powinniśmy rozejść się na mogiły naszych zmarłych.

W klasztorku:

w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Święte o godzinie 9.00 i 11.00;

w Dzień Zaduszny Msza Święta o godzinie 9.00.

Zachęcamy także do korzystania z Sakramentu Pokuty w tych ostatnich dniach października podczas modlitwy różańcowej, byśmy mogli zmarłym zanieść nie tylko kwiaty i świeczkę, ale naszą modlitwą i Komunią Świętą. W dniach Oktawy Wszystkich Świętych (od środy do poniedziałku włącznie), w sposób szczególny modlimy się za zmarłych. W kaplicy cmentarnej będzie odprawiana codziennie (z wyjątkiem niedzieli) Msza Święta o godzinie 17.00; podczas której będą czytane tzw. jednorazowe wypominki. Kartki do wypisania imion zmarłych można otrzymać dzisiaj i jutro po każdej Mszy Świętej. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich.

Informujemy, że w dniach Oktawy, w kościele parafialnym Mszy Świętej o godzinie 17.00 – nie będzie! (proszę o sprawdzenie – niektóre intencje z godziny 17.00 zostały przeniesione na godzinę 7.00)

Bardzo dziękuję za życzliwe przyjęcie mojej prośby, dotyczącej segregacji cmentarnych śmieci, składowania ich na odpowiednim miejscu, czy zabierania ich do przydomowych kontenerów. Podziękowania kieruję także pod adresem wszystkich, którzy zadbali o porządek na grobach bliskich i starali się o to troszczyć w przeciągu całego roku. Zwracamy się z apelem o jeszcze bardziej systematyczną opiekę; z racji braku miejsc do nowych pochówków zaniedbane mogiły będą musiały być zlikwidowane. Przypominamy jednocześnie, że na cmentarzu zainstalowany jest monitoring.

Po Każdej Mszy Świętej oraz w godzinach urzędowania kancelarii można zamawiać w całoroczne modlitwy za zmarłych, tzw. „zdrowaśki”.

3. Ze względu na trudną sytuację finansową parafii, zaciąganie długów, które pozwoliłyby zakończyć rozbudowę cmentarza – niedzielna Rada Parafialna była poświęcona głównie tematyce, trwającej inwestycji. Ustalono, że inwestycja musi być kontynuowana oraz podjęto decyzję przeprowadzenia w parafii zbiórki funduszy na kontynuację i dokończenie tych prac. Nie wszystkie miejscowości, czy dzielnice Tykocina były reprezentowane przez swoich przedstawicieli – zatem ustalono, że w miejscowościach, gdzie radni nie przeprowadzą zbiórki – można będzie wpłacać datki indywidualnie – w zakrystii po Mszy Świętej, bądź w kancelarii w godzinach jej urzędowania. Nadmienię jednocześnie, że osoby, które życzliwie włączą się w tę akcję mogą liczyć w przyszłości na pewne zniżki, związane z załatwianiem formalności pozwoleń cmentarnych.

W następną niedzielę i Uroczystość Wszystkich Świętych ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na wsparcie prac związanych z rozbudową cmentarza. W dniach 31 października, 1 i 2 listopada będzie przeprowadzona na kwesta wśród odwiedzających nasz cmentarz. Kwestujący będą ubrani w specjalne żółte kamizelki z napisem „Kwesta na rozbudowę cmentarza”. Poszukujemy wolontariuszy, którzy podjęliby się tego zadania w dniach od 31 października do 2 listopada, godziny do ustalenia z zainteresowanymi. Prosimy o kontakt tel. 501404954, e-mail stefanjak@post.pl lub osobisty.

Ośmielam się prosić o Waszą pomoc i życzliwość, sytuacja jest dość wyjątkowa i trudna. Cmentarz jest nam potrzebny już teraz, nie możemy tej sprawy jak to było przez ostatnie dziesięciolecia odkładać na następne lata.

Dziękuję naszym dobroczyńcom za okazywaną życzliwość i systematyczne wspieranie inwestycji prowadzonych przez naszą Wspólnotę. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy z Łopuchowa – 200zł, rodzice dziecka, które przyjęło Chrzest Święty – 400zł, anonimowi ofiarodawcy – 170zł i 100zł. Bóg zapłać!

Podziękowanie rodzinom, za uczestnictwo w wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z odnowieniem przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa oraz Mszą Świętą o północy.

W najbliższym tygodniu Pan Organista rozpoczyna roznoszenie bożonarodzeniowych opłatków. Porządek wizyt jest następujący: wtorek – 26 października br. Łopuchowo; piątek – 29 października br. Dobki, Bagienki, Lipniki, Popowlany.  Wizyty rozpoczynać się będą od godziny 8.00. Rodziny, których nie zastanie Pan Organista lub których nie będzie w domu, w wyznaczonym terminie – mogą odbierać opłatki po każdej Mszy Świętej.