XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie przebiegał pod hasłem – „Ochrzczony to znaczy posłany”. Jest to czas szczególnej modlitwy w intencji misji na całym świecie. Misje są jednym z głównych tematów nauczania Kościoła. Przepowiadanie Ewangelii jest bowiem pierwszym obowiązkiem każdego chrześcijanina, który wynika z nakazu Jezusa (zob. Mt 28, 16 – 20).

Na specyficzny cel misji zwrócił uwagę św. Jan Paweł II pisząc, że „misje otwierają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie” (Redemptoris missio). Dzisiejsze ofiary złożone na tacę są przeznaczone na potrzeby Misji w świecie.

2. Także dzisiaj można po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej, zamawiać na podobnych jak w ubiegłym roku zasadach – całoroczne modlitwy za naszych bliskich zmarłych tzw. Wypominki. Czytane są one w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie 8.00, 10.00 i 12.00.

Rozpoczął się okres intensywnych porządków na cmentarzu. Zwracamy się z apelem o porządek. Każdy z Was jest gospodarzem tego miejsca, zatem wspólnie musimy troszczyć się o nie i proszę o zwracanie uwagi tym, którzy zapominają – gdzie się znajdują.  Nie pozostawiamy śmieci przy alejkach, zadbajmy, aby znalazły się na właściwym miejscu. W związku z przykrymi incydentami i odpowiedzialnością za zaistniałe i ewentualne szkody – zabraniamy wjazdu samochodów osobowych na teren cmentarza (wyjątek firmy kamieniarskie, posiadające pisemne zezwolenie)!!! Przypominamy, że ze względu na tragiczną sytuację z brakiem miejsca dla nowych pochówków – groby od lat zaniedbane będą likwidowane. Proszę o przekazywanie tej informacji zainteresowanym, chcielibyśmy uniknąć w ten sposób nieporozumień i pretensji. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji – będzie to jedynie wina zaniedbań opiekunów grobów, a nie nasza.

3. Ponawiamy nasze zaproszenie do skorzystania z Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym, które odbędą się  w   najbliższy wtorek 25 października o godz. 18.00 w kościele parafialnym. Rekolekcje prowadzi Ks. Andrzej Brzozowski z Białegostoku oraz grupa świeckich animatorów z Łomży.

4. Dziękujemy za wszelką pomoc, wspierającą remont naszej świątyni. W ostatnim czasie swój dar złożyły następujące osoby: anonimowi ofiarodawcy z Moniek – 100zł, Białegostoku – 150zł oraz Tykocina – 300zł. Bóg zapłać!

5. Na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia organizowana jest w dniach 4 – 6 listopada br. – Pielgrzymka do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Częstochowy. Koszt wyjazdu 250zł ( w tym 2 obiady i śniadanie). Zapisy poprzez kontakt telefoniczny z numerem – 784044188.