XXVII Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XXVII Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

Zbliża się dzień powrotu łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Tykocińskiej. Pragniemy już dzisiaj zaprosić wszystkich parafian na wyjątkowe uroczystości połączone z Aktem Zawierzenia naszego Miasta, Parafii, rodzin opiece Matki Najświętszej. 

Zaproszenie to kieruję do władz naszej Gminy – Pana Burmistrza, Radnych, Sołtysów, wszystkich rodzin naszej parafii. Do uczestnictwa w orszaku Maryi zapraszamy całą asystę procesyjną – osoby noszące chorągwie, feretrony, dziewczęta sypiące kwiaty, ministrantów, Panów Strażaków, wszystkich parafian! Niech powrót Matki Najświętszej w Jej tykocińskim wizerunku stanie się okazją do dania świadectwa wierze i prośbą o opiekę nad nami.

Uroczystości rozpoczną się 18 października br. o godzinie 14.00 wymarszem procesji z kościoła; pójdziemy ulicami Jordyka, Klasztorną, Sokołowską do rogatek miasta, na spotkanie Matki Bożej. Następnie już w uformowanym orszaku, który rozpoczyna krzyż, chorągwie, cała asysta procesyjna – udamy się ulicami Sokołowską i Złotą do świątyni. Modlitwy rozpocznie Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta na której nastąpi Akt Zawierzenia naszej parafii, miasta i rodzin Matce Najświętszej. Na zakończenie, po modlitwie różańcowej rozpocznie się o godzinie 17.00 projekcja filmu pt. Ziemia Maryi. Już dziś – serdecznie zapraszamy!  Prosimy też chętnych o pomoc w rozklejaniu plakatów informujących o tym wydarzeniu.

2. W następną niedzielę na godzinę 15.00 zapraszamy rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi na Mszę Świętą Po modlitwie, wspólne spotkanie. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie ze strony rodziców i dzieci – spotkania te odbywać się będą cyklicznie, co miesiąc.

3. Za tydzień w związku w obchodzonym po raz XIV Dniem Papieskim po wszystkich Mszach Świętych zbierać będziemy datki na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – stypendia dla zdolnej młodzieży. Wyrazimy w ten sposób wdzięczność Bożej Opatrzności za dar świętego Jana Pawła II. Nadmienić należy, że w ubiegłym roku jedna ze stypendystek tego ogólnopolskiego dzieła pochodziła z naszej parafii.

4. Niebawem – 16 listopada br. mamy zamiar zorganizować niedzielę z Kościołem Domowym. Spotkanie to przyczyni się do ożywienia życia religijnego, a także być może stanie się początkiem funkcjonowania wspólnot Kościoła Domowego w naszej parafii. Już dzisiaj zapraszamy rodziny do skorzystania z tej propozycji. Bardziej szczegółowe informacje podamy niebawem.

5. W związku z rozpoczętym i zauważalnym okresem porządków na grobach bliskich ponawiamy nasz gorący apel o zachowanie porządku na cmentarzu oraz reagowanie na naganne zachowanie się w tak szczególnym miejscu. Śmieci wyrzucamy do kontenera, a pochwały godna jest inicjatywa zabierania odpadków organicznych – liści, starych kwiatów, chwastów ze sobą i zagospodarowania ich na polu lub w ogródku. Dbajmy o porządek na cmentarzu!

6. Dziękujemy osobom, które z życzliwością w różnej formie wspierają rozpoczęty remont kościoła. Tegoroczne prace powoli zbliżają się do końca. W ostatnim czasie swój dar złożyły następujące osoby: Anonimowy ofiarodawca z Tykocina – 200zł, z Łopuchowa – 200zł. Bóg zapłać!

7. W minionym tygodniu odbył się w naszym kościele pogrzeb: Śp. Stanisława Backiel, lat 77, mieszkańca Sierk; Śp. Haliny Hermanowicz, lat 72 z Tykocina. Wieczny odpoczynek…