XXIX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XXIX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

Człowiek obraża Boga, jeśli modlitwa jest dla niego tylko obowiązkiem.

       1. Wraz z całym Kościołem, rozpoczynamy kolejny tydzień Misyjny. Przeżywać go będziemy pod hasłem: „Boże Miłosierdzie dla całego świata”. Niech ten czas obudzi w nas zapał niesienia dobrej nowiny o miłości Boga wszędzie tam, gdzie prowadzą ścieżki naszego życia. tam zaś, gdzie nie możemy dotrzeć fizycznie, głośmy Boże Miłosierdzie wytrwałą modlitwą. W tym tygodniu modlitwy różańcowe poświęcimy w intencji Misji w świecie.

         2. Za nami trzynasta zbiórka na Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży. Zebraliśmy ogółem 1 134zł. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które włączyły się w tę szlachetną akcję!

         3. Zbliżają się dni naszej szczególnej pamięci o zmarłych. W związku z tym po raz kolejny apeluję o uporządkowanie grobów bliskich i zachowanie właściwego porządku na cmentarzu. Raz jeszcze pragnę podkreślić, że każdy z nas jest czasowym gospodarzem tego miejsca. Nie pozwalajmy na naganne zachowania, reagujmy na wszelkie przejawy braku szacunku dla tej „świętej ziemi”.

         Pragniemy zachęcić do licznego uczestnictwa w liturgii Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych. Porządek nabożeństw tych dni będzie następujący: w kościele parafialnym – Msze Święte o godzinie 8.00, 10.00 i 17.00. Po Mszy Świętej o godzinie 10.00 wyruszy z naszego kościoła procesja na cmentarz grzebalny, zakończy się ona specjalnymi modlitwami za zmarłych odmawianymi w czterech punktach cmentarza, całość zakończy Msza Święta w kaplicy cmentarnej, około godziny 12.00. Dopiero wtedy powinniśmy rozejść się na mogiły naszych zmarłych. Bez refleksji i modlitwy zapalanie zniczy i składanie kwiatów na grobach urasta do rangi guseł, pustego zwyczaju i głupiej zabawy.

         W dniach Nowenny za Zmarłych, w kaplicy cmentarnej będzie odprawiana codziennie Msza Święta o godzinie 17.00; podczas której będą czytane tzw. jednorazowe wypominki. Karteczki do wypisywania imion zmarłych można pobrać już dzisiaj w zakrystii. Składać je będziemy, wraz z ofiarą przed Mszą Świętą podczas dni nowenny.

         Po każdej Mszy Świętej można zamawiać tzw. Wypominki modlitwy za zmarłych, które odmawiane są przez cały rok, w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie: 8.00, 10.00, i 12.00.

         4. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej oraz Narwiańskie Stowarzyszenie Krajoznawcze im. Zygmunta Bujnowskiego, w dniach 31.10 – 02.11.2013 roku, przeprowadzi kwestę na rzecz renowacji Katakumb, znajdujących się na naszym cmentarzu. Zebrana na ten cel w 2012 roku kwota 4 123zł 39 gr. po dokonaniu oględzin okazała się niewystarczająca, dlatego zdeponowaną ją na wydzielonym subkoncie T.P.Z.T. Zdecydowano, że następne kwesty będą w dalszym ciągu przeznaczone na ten cel. Dzięki społecznemu zaangażowaniu i Waszemu finansowemu wsparciu w poprzednich zbiórkach zebrano następujące kwoty: 2009r. – 5 255zł 97 gr; 2010 r. – 5 352zł 72gr; 2011r. 3 828zł 32gr. Pieniądze z tych kwest przeznaczono na renowacji latarni umarłych, kaplicy-grobowca rodu Glogerów oraz kaplicy cmentarnej.

         5. W minionym tygodniu odbył się w naszym kościele pogrzeb Śp. Franciszka Rakowicza lat 92. Wieczny odpoczynek…