XIV Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XIV Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Marian Sokół, wdowiec zamieszkały Tykocin i Halina Borowska, wdowa zamieszkała w Białymstoku, parafia Ducha Świętego. Zapowiedź II. Robert Napiórkowski, kawaler zamieszkały w Tykocinie i Agnieszka Anna Fojcik, panna zamieszkała w Pszowie parafii Narodzenia N.M.P. Zapowiedź I.

         2. Pragnę przypomnieć, że w związku z brakiem jakichkolwiek możliwości sprostania wyzwaniom pilnych i koniecznych prac konserwatorskich przy naszym kościele, nie bylibyśmy w stanie przy pomocy własnych środków dokonać poważnych i kosztownych robót. Przy całej wielkiej życzliwości jaką okazała do tej pory większość parafian, na sam remont dachu musielibyśmy w tym tempie zbierać kilka lat. Jesteśmy zatem niemal zmuszeni do gromadzenia środków na wkład własny i poszukiwania źródeł dofinasowania potężnego, kompleksowego remontu całej świątyni. Rozpocząłem już przygotowania do zgromadzenia dokumentacji konkursowej, wykonania projektów budowlanych, biznes-planu i ekspertyz konserwatorskich. Wniosek ten muszę do września br. złożyć w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W chwili obecnej posiadamy na wydzielonym rachunku bankowym kwotę ponad 83 tys. złotych. Niestety nawet 10-krotnie większa suma nie byłaby w stanie zabezpieczyć wkładu własnego projektu, dotyczącego remontu kościoła. Konieczne  jest zatem kontynuowanie podjętej akcji. Chcę przypomnieć, że Rada Parafialna jednoznacznie zaaprobowała decyzję o konieczności gromadzenia środków finansowych na tzw. wkład własny i podjęcia robót w ramach większego projektu restauratorsko – konserwatorskiego. („..proście Pana” módlcie się)

 W ostatnim czasie swój dar na potrzeby planowanych prac złożyły następujące osoby – anonimowi ofiarodawcy z Białegostoku – 100zł; Tykocina – 300zł; Jeżewa Nowego – 500zł; Siekierek – 100zł; Sanik 50zł i Sierk – 200zł. Bóg zapłać!

         3. Zwracam się z prośbą i zapytaniem – czy znalazłaby się osoba, która posiadając samochód dostawczy z częstotliwością raz w miesiącu mogłaby przywozić dary Caritasu dla potrzebujących wsparcia rodzin naszej parafii. Chętnych proszę o kontakt ze mną.