V NIEDZIELA WIELKANOCNA – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – ogłoszenia parafialne

Rozpoczynamy w naszej parafii tradycyjne dni modlitw o urodzaje – tzw. Dni Krzyżowe. Tragiczne doświadczenia ludzkości ostatnich miesięcy – pandemia, susza – mobilizują nas do gorliwej modlitwy.


Niestety przepisy sanitarne nadal zabraniają zgromadzeń na wolnym powietrzu. Zatem, jeśli taka będzie wola mieszkańców danej miejscowości – proponuję modlitewne spotkania w naszym kościele, które mogłyby odbywać się we wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel i świąt. Jeśli społeczność danej miejscowości zaakceptowała by taką formę modlitw o urodzaje i szczęśliwe tegoroczne plony to prosiłbym, aby radni ustalili dzień i godzinę wspólnej modlitwy. Każda rodzina, która uczestniczyłaby w takiej modlitwie, powinna w odpowiednim naczyniu przynieść skromnie przystrojoną garść ziemi ze swego pola, a następnie – po specjalnych modlitwach i powrocie z kościoła do domu, gospodarz powinien ją rozsypać na swoim polu. W najbliższych dniach zapraszam do modlitwy o urodzaje mieszkańców następujących miejscowości: 11 maja br. na godzinę 10.00 – Bagienki; 16 maja br. na godzinę 19.00 – Saniki; 1 czerwca br. na godzinę 19.00 – Tykocin – Nowe Miasto.

2. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za okazywaną życzliwość z gromadzeniu funduszy na prowadzenie prac remontowych naszej świątyni i jej najbliższego otoczenia. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy: z Broniszewa – 100zł i 20ozł, Popowlan – 300zł i 100zł, Sierk – 100zł, Siekierk – 300zł, Kolonii Tykocin – 300zł, Stelmachowa – 400zł, Rzędzian – 200zł, rodzice dziecka, które przyjęło Chrzest Święty – 200zł oraz mieszkańcy Dobek – 1000 zł. Bóg zapłać!

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia datku na remont także za pośrednictwem naszej strony internetowej www.parafia-tykocin.pl , przez platformę: Dotpay i paypal natomiast po każdej Mszy Świętej i w godzinach otwarcia kancelarii jest także możliwość składania datków przy pomocy kart płatniczych i telefonów komórkowych, pozwalających na płatności zbliżeniowe.

3. Ponawiamy nasz apel o pomoc z zgromadzeniu odpowiedniej ilości kamieni do wybrukowania placu przed wejściem do kościoła. Przykład gabarytów kamieni widzimy na dwóch stertach przy wieży zegarowej; aby pomóc wystarczy podać swój numer telefonu – oddzwonimy i przyjedziemy, załadujemy i przywieziemy kamienie swoim transportem. 

4. W ostatnich dniach odbył się pogrzeb Śp. Alicji Grabowskiej, lat 81, mieszkanki Stelmachowa. Wieczny odpoczynek…