Rok 2023 – jaki był? - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Rok 2023 – jaki był?

Oto podstawowe dane, opisujące naszą parafię:


Na początku 2023 roku do naszej parafii należało 952 rodziny, w których zamieszkiwało 3097 osób

LICZBA RODZIN

LICZBA WIERNYCH

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

POGRZEBY

Liczba osób, które odwiedziły nasz kościół w 2023 roku

– Przez ostatnie 9 lat parafia zmniejszyła się o 690 osób i 127 rodzin.

Dla porównania parafia Radule liczy 600 wiernych, Złotoria – 750.

– 56 osobowa grupa młodzieży przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania,

–  Do I Komunii Świętej przystąpiło 33 dzieci,

– 20 par zawarło Sakrament Małżeństwa, gdy w 2022 – 19, 2021 – 30, w 2020 -22, w 2018 – 29, w 2017 – 33.
– naliczyliśmy 27 małżeństwa rozbite, przy 22 przy w 2022 roku,
– w parafii zamieszkuje 26 rodzin żyjących w związkach niesakramentalnych, przy 39 w 2022 r.

– wygłoszono 19 zapowiedzi, przy 21 w 2022, 27 w 2021, 30 w 2020r,

– udzielono ok. 90 000 Komunii Świętych, 

– podczas kolędy w 2023 zebraliśmy na poczet planowanych inwestycji – 194 600złotych.

– Do zasadniczych działań inwestycyjnych możemy zaliczyć kontynuację prac przy prospekcie organowym, zachodniej elewacji plebanii, prowadziliśmy także intensywne działania, mające na celu uzyskanie pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace przy murze okalającym zabudowania plebanijne, pozwolenia na remont kaplicy cmentarnej oraz prac remontowych zabudowań gospodarczych. Okazuje się, że otrzymanie pozwoleń to skomplikowana, długa procedura, która wymaga bardzo kosztownych badań, narzuconych przez Podlaskiego Konserwatora Zabytków.

             W 2023 roku z kolędy ofiar indywidualnych i datków składanych na tacę zebraliśmy 578 900 zł 00gr.

W roku 2023 wydatki parafii (zegar na wieży, wkład własny do prac przy prospekcie organowym, elewacji plebanii, dokończeniu kolumbariów, wydaniu albumu, opłatami za ogrzewanie, energię elektryczną, ubezpieczenie majątku parafialnego itp. oraz pensje, ZUS, Urząd Skarbowy za zatrudnionych pracowników – wyniosły 397 058zł 29 gr.

      Nie mamy żadnych długów, a saldo konta parafialnego na koniec 2023 roku wynosi 346 611zł 47gr.

         Jak Bóg pozwoli w najbliższych latach kontynuować będziemy prace konserwatorskie przy prospekcie organowym, w planach gruntowny remont instrumentu oraz przy ambonie. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach (jeszcze w lutym rozpoczniemy remont południowej części ogrodzenia – od wieży zegarowej do narożnika przed pomnikiem Orła Białego. Chciałbym także zakończyć stresujące i kosztowne procedury wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwoleń budowalno-konserwatorskich na remont kaplicy cmentarnej, organistówki, plebanijnych zabudowań.  

Bogu niech będą dzięki za wszystkie sukcesy i doświadczenia 2023 roku!