PODZIĘKOWANIA WŁADZOM STAROSTWA - RPO WP - Parafia Tykocin

PODZIĘKOWANIA WŁADZOM STAROSTWA

Składamy podziękowania na ręce Pana Starosty Antoniego Pełkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego Zenona Żukowskiego –

za okazaną wrażliwość w trosce o wielowiekowe dziedzictwo kulturowe naszego regionu i finansową pomoc w uzupełnieniu wkładu własnego realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 8.3 pn. „RENOWACJA PODLASKIEJ PERŁY BAROKU – ZESPOŁU POMISJONARSKIEGO W TYKOCINIE”.