Podsumowanie I Balu Charytatywnego A.D. 2020 - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Podsumowanie I Balu Charytatywnego A.D. 2020

W dniu dzisiejszym (11 lutego 2020) odbyło się spotkanie komitetu organizacyjnego I Balu Charytatywnego w składzie: ks. Jarosław Stefaniak, Anna Nartowicz, Iwona Łupińska, Agnieszka Żmiejko, Anna i Robert Bogdanowicz. Omówiono kwestie organizacyjne balu oraz przyjęto wnioski, które powinniśmy uwzględnić w przyszłych tego typu imprezach.


Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, dzięki którym taka impreza po raz pierwszy doszła do skutku! Podziękowania kieruję pod adresem Państwa Alicji i Waldemara Lenczewskich, którzy nieodpłatnie udostępnili nam salę wraz z całym zapleczem!

Dziękuję wszystkim fundatorom fantów, które były licytowane podczas balu:

Pani Hannie Gładysz,

Pani Lucynie Mocarskiej,

Pani Oldze Baczewskiej,

Pani Grażynie Pogorzelskiej,

Państwu Katarzynie i Tomaszowi Ostrowskim,

Pani Iwonie Łupińskiej,

Pani Edycie Cimoch,

Pani Magdalenie Trzcianko,

Państwu Mariuszowi i Emilii Jabłońskim,

Właścicielom restauracji Tejsza,

Właścicielom Zamku w Tykocinie,

Państwu Annie i Mariuszowi Dudzińskim,

Marszałkowi Województwa Podlaskiego Stanisławowi Derehajło,

Państwu Renacie i Zbyszkowi Kamińskim,

Paniom z Koła Gospodyń w Tykocinie,

Pani Ewie Nartowicz,

Panu Wojciechowi Choińskiemu,

Pani Ewie Jaroszewskiej,

Panu Adamowi Bogdanowicz naszemu DJ – prezenterowi muzycznemu balu.

Pod względem finansowym wyglądało to następująco:

Składam serdeczne podziękowania Komitetowi Organizacji Balu oraz wszystkim wspaniałym jego uczestnikom, którzy dzięki przyjęciu zaproszenia, uczestnictwa w balu oraz licytacji fantów przyczynili się do zgromadzenia sporej sumy pieniędzy, które w całości zostaną przeznaczone na – wsparcie trwającego remontu naszego kościoła.

Raz jeszcze WSZYSTKIM UCZESTNIKOM – DARCZYŃCOM, serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!!!