Konsultacje społeczne, dotyczące projektu polegającego na stworzeniu nowoczesnej infrastruktury kultury w otoczeniu Kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. - RPO WP - Parafia Tykocin

Konsultacje społeczne, dotyczące projektu polegającego na stworzeniu nowoczesnej infrastruktury kultury w otoczeniu Kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli władz lokalnych Miasta i Gminy Tykocin, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury oraz wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie organizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu polegającego na stworzeniu nowoczesnej infrastruktury kultury w otoczeniu Kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie.


Spotkanie odbędzie się w sobotę 9 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w budynku Alumnatu przy ul. Poświętnej 1 w Tykocinie. Miejsce spotkania jest przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniem ruchowym. Ponadto, dla zapewnienia dostępności, spotkanie będzie transmitowane online. Link do transmisji: [LINK]

Na spotkaniu omówiony zostanie zakres projektu wraz z ofertą wydarzeń edukacyjno-kulturalnych organizowanych dzięki realizacji projektu oraz działania mające na celu poprawę dostępności przestrzeni i działań kulturalnych dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027, priorytetu VII Kultura działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.