IV Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

IV Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne

W najbliższą niedzielę rozpocznie się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi J.E. Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński.

Zachęcamy wszystkich parafian do uczestnictwa w tych uroczystościach. Odbywać się one będą według następującego porządku:

8.00 – Powitanie Księdza Biskupa i Msza Święta inaugurująca wizytację.

10.00 – I Komunia Święta, uroczystościom przewodniczy Ksiądz Biskup.

12.00 – Msza Święta w klasztorku, spotkanie ze Wspólnotą i Pracownikami DPS; zakończenie wizytacji.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że następnej niedzieli będzie zmieniony porządek nabożeństw, tak w kościele parafialnym, jak i w klasztorku. I tak

– w kościele parafialnym nabożeństwa będą odprawiane o godzinie 8.00, 10.00 i 17.00

(nie będzie Mszy Świętej o godzinie 12.00!!!)

– w klasztorku nabożeństwa będą odprawiane o godzinie 9.00 i 12.00 (!!!)

Jak informowaliśmy, w najbliższą niedzielę 18 maja br. o godzinie 10.00 – 44 osobowa grupa dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przyjmie Komunię Świętą. Bardzo Was proszę – módlmy się w ich intencji, szczególnie o łaskę godnego przeżycia dwóch ważnych sakramentów Pokuty i Eucharystii. Zwracamy się do wszystkich z apelem o zachowanie właściwego porządku oraz respektowanie zaleceń i próśb osób odpowiedzialnych za przygotowanie uroczystej liturgii.

Spowiedź dzieci, rodziców i zaproszonych gości w sobotę od godziny 9.30. Od poniedziałku 12 maja br. rozpocznie się bezpośrednie przygotowanie dzieci do uczestnictwa w uroczystościach I komunii Świętej. Spotkania będą odbywać się codziennie, bezpośrednio po Mszy Świętej i Nabożeństwie Majowym. Przy okazji przypominamy i zachęcamy do licznego uczestnictwa w tym nabożeństwie. Udział taki jest także okazją do skorzystania przez zainteresowanych z Sakramentu Pokuty.

2. Przypominamy, że rozpoczynamy w naszej parafii dni modlitw o urodzaje. Najbliższe tego typu spotkania odbędzie się dzisiaj w Bagienkach o godzinie 19.00.

3. Rozpoczął się okres intensywnych prac porządkowo-inwestycyjnych na cmentarzu. Pragniemy przypomnieć, że wjazd na teren cmentarza przez firmy kamieniarskie może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą otrzymywaną w Kancelarii Parafialnej. Pomniki stawiane na zasadzie tzw. „samowolki” mogą być zdemontowane. Podejmowanie takich prac bez zezwolenia jest formą okradania nas wszystkich. Za samo „Bóg zapłać” niestety nie uda nam się opłacać rachunków za wywóz śmieci, czy prowadzić rozbudowy cmentarza. Prosimy o zrozumienie poważnego, potrzebnego pilnego rozwiązania – problemu.

4. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Tomasz Andraka, kawaler zamieszkały Tykocin, parafii tutejszej i Anna Skowrońska, panna zamieszkała w Krasnobrodzie, parafia Nawiedzenia N.M.P. Zapowiedź II. Leszek Rafał Zalewski, kawaler zamieszkały w Warszawie, parafia Miłosierdzia Bożego i Aneta Grabowska, panna zamieszkała w Jeżewie Nowym, parafii tutejszej. Zapowiedź II. Adam Olszewski, kawaler zamieszkały w Białymstoku, parafia św. Rocha i Magdalena Kuczyńska, panna zamieszkała w Tykocinie, parafii tutejszej. Zapowiedź II. Łukasz Czeladko, kawaler zamieszkały w Siekierkach parafii tutejszej i Katarzyna Stawecka, panna zamieszkała w Złotorii parafii św. Józefa. Zapowiedź I.

5. Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które wspierają rozpoczęty gruntowny remont naszej świątyni darem modlitwy i ofiarami. W ostatnim czasie swój dar złożyły następujące osoby: anonimowi ofiarodawcy z Białegostoku – 100zł, U.S.A. – 150zł oraz Nieciec – 100zł.  Bóg zapłać.

Jak informowaliśmy od minionego poniedziałku rozpoczęły się prace przygotowawcze, koncentrujące się obecnie na strychu kościoła. Po uporządkowaniu tego miejsca zebrało się kilka przyczep śmieci w formie gruzu, pobitych dachówek, patyków etc. Gospodarzy, którzy mogliby przyjąć takie odpadki, nadające się na np. wyrównanie polnej drogi i posiadają przyczepy samo wyładowujące z wysokimi burtami. Proszę o kontakt telefoniczny do księdza proboszcza. Planowany termin odkrycia dachu kościoła i usunięcia gruzu – najbliższy wtorek.

6.W minionym tygodni odbył się w naszej parafii pogrzeb Śp. Henryki Stypułkowskiej, lat 51 z Herman. Wieczny odpoczynek…