III Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

III Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

Za nami ostatnie kolędowe spotkania. Oto krótka charakterystyka ulic Tykocina, które odwiedziliśmy w minionym tygodniu:

 

Miejscowość, ulica Ilość rodzin Ilość mieszkańców Na Kościół
ul. Złota 15 39 1 170
Pl. Czarnieckiego

ul. Puchalskiego

15 52 1 100

 

Bogu niech będą dzięki za dar wspólnych spotkań w rodzinach naszej parafii. Tegoroczna kolęda była dla nas księży miłym przeżyciem. Składamy podziękowania wszystkim rodzinom, które z wielką życzliwością przyjmowały nas w swoich domach, okazując zrozumienie dla problemów, stojących przed naszą wspólnotą oraz ogólną akceptację zamierzeń na najbliższy 2015 rok.

         Oto podstawowe dane, opisujące naszą parafię. W 1 079 rodzinach zamieszkuje 3 787 osób, czyli parafia zmniejszyła się o 20 osób w stosunku do roku ubiegłego. Ze smutkiem stwierdzamy, że pewnie nigdy możemy nie spotkać setek naszych parafian na stale przebywających poza granicami kraju, których status nie jest właściwie określony, czy należą już do innej parafii, misji katolickiej (za granicą), czy jeszcze do naszej. To ważny problem, który osoby takie powinny rozstrzygnąć, gdyż  kłopoty mogą pojawiać się przy okazji przyjmowania Sakramentów i wydawania zaświadczeń. W tym przypadku potrzebna jest konkretna deklaracja do jakiej parafii się należy. Trudno jest nam przeprowadzać procedury związane z Sakramentem Małżeństwa lub wystawiać zaświadczenia dla chrzestnych, gdy całymi latami nie spotykamy się, ani podczas kolędy, ani w kościele na rekolekcjach, czy niedzielnych Mszach Świętych.

Można powiedzieć, że prawie wszyscy nasi parafianie to ludzie wierzący i praktykujący; gdyby za praktykowanie uznać przynajmniej jedną spowiedź w roku – to w 2015 roku z łaski tego sakramentu nie skorzystało 4 osoby. Jest to znaczna poprawa w stosunku do 2014 roku. Podczas kolędy naliczyliśmy 24 małżeństwa rozbite, to jest nieznaczny spadek w stosunku do 2014 roku (było 27). Jednak i tak apelujemy do wszystkich – dbajcie o zgodę w rodzinach i sąsiedztwie; nie bądźcie „adwokatami diabła” – podpowiadającymi proste rozwiązania. Najwyższą cenę za tzw. święty spokój, ułożenie sobie życia – płacą najbardziej niewinni i bezbronni. Podejmując taką decyzję nie patrzcie jedynie na czubek swojego nosa! Kolejnym elementem kryzysu rodziny są związki niesakramentalne. W parafii Tykocin zamieszkuje obecnie 43 konkubinaty (w 2014 było ich 39), czyli nadal niecałe 4% rodzin żyje bez ślubu kościelnego, nieraz i bez cywilnego. Bardzo zależy nam na zmianie tego stanu rzeczy. Skoro większość takich związków nie ma żadnych przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa – zatem ogłaszamy kolejną „promocję”. Wszystkie pary, pragnące uregulować swoje życie sakramentalne, które zgłoszą się do kancelarii parafialnej przed końcem karnawału otrzymają wsparcie w procedurach kancelaryjnych oraz nie zapłacą ani grosza za zapowiedzi i uroczystości ślubne w kościele. Oczywiście osoby, które nie zamierzają dalej żyć razem – nie muszą korzystać z tej oferty, nie warto, skoro i tak się rozstaną. Przypominamy, aby nikt nie przedstawiał argumentacji, że nie bierze ślubu dlatego, że ich nie stać, bo nie mają pieniędzy. Podczas tegorocznej kolędy z różnych przyczyn nie odwiedziliśmy 51 rodzin (w 2014 – 56). W zdecydowanej części był to skutek nieobecności związanej z obowiązkiem pracy, wyjazdem, rzadziej niechęcią do wiary i Kościoła.

         Pragnę podziękować za wyjątkowe zrozumienie powagi problemów stojących przed naszą wspólnotą. Kontynuacji remontu wymaga budynek kościoła, rozpoczęte zostały procedury poszerzenia cmentarza. Przejawem wielkiej Waszej życzliwości jest zebrana podczas kolędy, na poczet tegorocznych remontów kwota 128 880 złotych, (132 240zł). W chwili obecnej posiadamy na wydzielonym bankowym rachunku 152 423 zł 92 gr.

Miejscowość

Ulica

Na

Kościół

2014

Na

Kościół

2015

Broniszewo 2620 2980
Jeżewo Nowe 3390 3170
Stelmachowo Kolonie 4250 4300
ul. Choroszczańska 11 810 920
ul. Choroszczań. 11A 560 640
Stelmachowo 2020 2510
Sawino 5230 5840
ul. Górnickiego 800 910
ul. Choroszczańska 2570 2350
Pajewo Kolonie 900 1000
Siekierki 10500 12020
Łopuchowo 4510 4650
ul. Ogrodowa 5700 1600
ul. Gasztołda 1050 1200
Jeżewo Stare 2880 2800
Sierki 7690 8830
ul. Bernardyńska 400 600
Saniki 6960 7250
ul. Browarna 1030 1060
ul. Jordyka 730 630
ul. Klasztorna 3050 2580
ul. Nadkanalna 1 420 780
ul. Wiesiołowskiego 900 760
ul. Glogera 1440 1970
Lipniki 590 780
ul. Piłsudskiego 4070 4600
Hermany 6910 5730
Tykocin Kolonia 6550 5180
ul. Kaczorowska 2490 2550
Popowlany 5200 4850
ul. Poświętna 230 700
ul. Zacerkiewna 1410 1710
Bagienki 4380 3850
Nieciece 4100 3400
Dobki 2220 2650
ul. Holendry, Piekarsk. 6310 5290
ul. 11 Listopada 6800 6690
ul. Sokołowska 3200 2160
ul. Zagumienna 1860 1950
ul. Kozia 1900 1150
ul. Złota 1460 1170
Pl. Czarnieckiego 1150 1100
Ofiary rodzin, które przyjęły w innym terminie niż był wyznaczony 2020
RAZEM 132 240 128 880

      Nie możemy jeszcze nic powiedzieć na temat zakresu tegorocznych prac remontowo-konserwatorskich, gdyż nadal oczekujemy na wieści z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz informacje z samorządów. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę mógł podać konkretne plany remontów na 2015 rok. Chcielibyśmy wraz z rozpoczęciem sezonu – rozpocząć prace. Najwcześniej, bo gdzieś w połowie miesiąca marca rozpocznie się wstępny, o wąskim zakresie – remont naszych organów.

         Innym, nie cierpiącym zwłoki parafialnym problemem jest poszerzenie cmentarza. Przy ogromnym wyzwaniu jakim jest remont kościoła wygospodarowanie setek tysięcy złotych – to problem, bez pomocy z zewnątrz nie do pokonania.

         Podsumowując – tegoroczna kolęda umocniła naszą nadzieję na gruntowną zmianę oblicza naszej parafii. Z Bożą pomocą i takimi ludźmi jak Wy – musi się udać! Wszystko jest możliwe.

  1. Informujemy, że w ostatnim czasie nasz parafialny rachunek bankowy przeznaczony do obsługi cmentarza powiększył się o 3 470zł. Taką kwotę w przeciągu ostatnich miesięcy złożyli uczestnicy pogrzebów do puszki wystawionej obok trumny w domach zmarłych osób.
  2. W ostatnim czasie anonimowy ofiarodawca z Tykocina, złożył ofiarę w wysokości 50złotych na poczet tegorocznych remontów naszego kościoła. Bóg zapłać!