II NIEDZIELA ZWYKŁA – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

II NIEDZIELA ZWYKŁA – ogłoszenia parafialne

Zakończyliśmy tegoroczną kolędę. Bogu niech będą dzięki za dar wspólnych, kolędowych spotkań w rodzinach. W imieniu własnym, ks. Marcina i ks. Piotra składamy serdecznie podziękowania za wielką życzliwość jakiej doświadczyliśmy. To wyjątkowo cenny dar w tak rozchwianych czasach.


Odwiedziliśmy w tym roku 952 rodziny, w których zamieszkuje 3 097 osób, przy 966 rodzinach i 3126 osobach w 2022 roku. Da się zauważyć nieznaczny spadek liczby wiernych zamieszkujących naszą parafię. Z różnych powodów (przeważnie losowych) – nie odwiedziliśmy 68 rodzin; kilkanaście z nich od wielu lat ma zamknięte swoje domy, dlatego będziemy traktowali takie rodziny, jak osoby nie należące do naszej parafii, a sytuacji konieczności wystawiania odpowiednich zaświadczeń, bądź pogrzebów – uszanujemy ich decyzję i wybór. Przyjęcie kolędy, otwarcie drzwi swojego domu – to także świadectwo wiary i przyznanie się do Jezusa.  

         Nadal bardzo często spotykamy osoby od wielu lat nieobecne w parafii, a deklarujące swoją przynależność – ponawiamy zatem naszą prośbę, by w przypadku chrztów dzieci, pierwszych komunii, ślubów, innych religijnych posług, zaświadczeń dla chrzestnych – osoby takie rozpoczynały załatwianie wszelkich formalności od parafii miejsca zamieszkania.

Podczas kolędy naliczyliśmy 27 małżeństw rozbitych, przy 22 w minionym roku. Zachęcamy i prosimy – dbajcie o zgodę w rodzinach i sąsiedztwie; nie obawiajcie się przejść przez przebaczenie. Sama racja, prawda, trwanie przy swoim zdaniu, bez miłości są nic nie warte! W rozwiązaniu problemów pomóc może jedynie miłość – nie nienawiść.

W naszej parafii zamieszkuje obecnie 26 konkubinatów. Ponawiamy naszą co roku przedstawianą propozycję dla wszystkich rodzin, pragnących zawrzeć Sakrament Małżeństwa, by zgłosiły się do kancelarii parafialnej najbliższym czasie, a otrzymają wsparcie w procedurach kancelaryjnych oraz nie zapłacą ani grosza za zapowiedzi i uroczystości ślubne w kościele.

Podczas tegorocznej kolędy zebraliśmy rekordową sumę na nasze tegoroczne parafialne inwestycje i spłatę zaciągniętych zobowiązań – jest to kwota 194 600zł, przy 186 880zł w 2022 roku. Kierunki inwestycji tego roku będą zależały głównie od pozytywnego rozpatrzenia składnych wniosków o dofinansowanie. Zwykle informacje te podawane są w pierwszej połowie roku, zatem za parę miesięcy poinformujemy precyzyjniej o naszych decyzjach inwestycyjnych; jednak na pierwszy plan wybija się życzliwie przyjęty przez większość parafian pomysł zaadoptowania kaplicy cmentarnej do celów uroczystości pogrzebowych.

         Raz jeszcze, serdecznie dziękujemy za Waszą życzliwość i okazane wsparcie – Bóg zapłać!

         2. Jak zapowiadaliśmy dzisiejsza niedziela – jest seminaryjna – ofiary zbierane na tacę są przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

         3. Za tydzień po każdej Mszy Świętej będą zbierane ofiary do puszek na wsparcie Liturgicznej Służby Ołtarza – ministrantów.

         4. Wznawiamy, po kolędzie nasze cotygodniowe spotkania Kręgu Biblijnego oraz Odnowy w Duchu Świętym.

         Przypominamy także, że wieczorna Msza Święta ponownie będzie odprawiana o godzinie 17.00.

         5. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb Śp. Heleny Sikorskiej lat 88 mieszkanki Herman oraz Śp. Sławomira Jackowskiego, lat 56, pochodzącego z Dobek. Wieczny odpoczynek…