Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego na stronie bazakonkurencyjnosci. - RPO WP - Parafia Tykocin

Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego na stronie bazakonkurencyjnosci.

Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego wraz z jego modyfikacją w kwestii wadium.