XXXIII Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XXXIII Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

W następną niedzielę organizujemy w naszej parafii niedzielę z Kościołem Domowym. Spotkanie to przyczyni się do ożywienia życia religijnego, a także być może stanie się początkiem funkcjonowania wspólnot Kościoła Domowego w naszej parafii.

Podczas każdej Mszy Świętej będziemy mogli wysłuchać specjalnych nauk i świadectw osób zaangażowanych w ten rodzaj duszpasterstwa. Zachęcamy szczególnie rodziny do życzliwego rozważenia tej propozycji i włączenia się w budowanie podobnych wspólnot w naszej parafii. Serdecznie zapraszamy!

  1. Przed obrazem Matki Bożej Tykocińskiej wystawiona jest szkatułka, do której można wrzucać napisane na karteczkach modlitwy prośby i wdzięczności – kierowane do Maryi. W każdą środę wezwania te będą wyczytywane podczas Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Niebawem uruchomimy na naszej stronie internetowej specjalną zakładkę, gdzie także będzie można wpisywać prośby i dziękczynienia zanoszone do Boga za pośrednictwem Matki Bożej Tykocińskiej. Wspomnieć należy, że już wielu z nas doświadczyło łask otrzymanych za Jej przyczyną, o czym mogą świadczyć wyczytywane w ostatnią środę dziękczynienia.
  2. Ponawiamy nasz apel o zwrócenie uwagi na pozostawione, na niektórych mogiłach tabliczki, posiadające liczbę i numer telefonu. W chwili obecnej z racji braku miejsc do nowych pochówków jesteśmy zmuszeni likwidować zaniedbane od lat groby. Niewielu opiekunów takich grobów odpowiedziało do tej pory na nasz apel. Jeśli na tych mogiłach nie zostanie zaprowadzony porządek oraz wykonany telefon pod wskazany numer uznamy, że mogiła taka nie posiada opiekuna i jest opuszczona. Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom spoza naszej parafii. To WAŻNE!, by w przyszłości nie było nieporozumień.

Nadal wielu parafian nie zdaje sobie sprawy, że administrowanie cmentarzem, a szczególnie poważne inwestycje jego rozbudowy sięgające setek tysięcy złotych wymagają odpowiedniego wsparcia ze strony wiernych. Proszę o przyjęcie do wiadomości, że sam pochówek bliskich i postawienie pomnika – nie jest równoznaczne z wpisaniem faktu do Ksiąg Wieczystych i nabyciem tego kawałka ziemi na własność! To nadal jest własność parafii, a zatem można mówić co najwyżej o swoistej dzierżawie takiego miejsca. Nie powinniśmy zatem zapominać o obowiązkach dzierżawcy. Każde postawienie pomnika lub jego remont wymaga odpowiedniego zezwolenia. Uprawianie w tej dziedzinie swoistej partyzantki, a może się uda – jest po prostu okradaniem nas wszystkich.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Zwracamy się z apelem o niewyrzucanie żywych kwiatów doniczkowych do śmieci, a składowanie ich w jednym miejscu obok kontenera, pod parkanem. Pomoże nam to zmniejszyć ilość wywożonych na wysypisko odpadów.

  1. W minionym tygodniu została przekazana na nasze parafialne konto przez Bank Spółdzielczy w Białymstoku darowizna w wysokości 10 000zł. Na ręce Pani Prezes Anastazji Truszkowskiej oraz członków Rady Nadzorczej, pochodzących z naszej parafii – głównych inspiratorów tej akcji – pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za okazane wsparcie. Dziękujemy także osobom, które w ostatnim czasie złożyły swój dar na prace remontowe naszego kościoła, które będziemy prowadzić w 2015 roku. Byli to anonimowi ofiarodawcy z Tykocina 200zł, Kolonii Tykocin 300zł, Siekierk 100zł i Kolonii Siekierki 500zł. Bóg zapłać!
  2. Wczoraj odbył się w naszym kościele pogrzeb Śp. Janiny Miller, lat 70. Wieczny odpoczynek…