XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – ogłoszenia parafialne

Dzisiaj, pod hasłem „Podaruj nadzieję” obchodzimy XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tyle jest dzisiaj na świecie miejsc, gdzie Bóg płacze, świat milczy – My powinniśmy działać.


Tegoroczna pomoc przeznaczona zostanie dla wiernych z

Republiki Środkowoafrykańskiej. Jest to młode, ale biedne i potrzebujące państwo, które w 1960 roku uzyskało niepodległość. Od roku 2012 trwają intensywne walki w całym kraju, w wyniku których ponad 625 tys. osób zostało przesiedlonych (głównie kobiety i dzieci). Rozlew krwi jest wynikiem wykorzystywania napięć religijnych (zderzenie islamu i chrześcijaństwa) do uzyskania korzyści ekonomicznych. My, cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła; ale nie możemy zapominać o prześladowanych braciach. Jeśli nie możemy okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy.

W dniu dzisiejszym po wszystkich Mszach Świętych zbierane są ofiary do puszek na Pomoc Kościołowi w potrzebie.

         2. W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi nowymi obostrzeniami, dotyczącymi ilości wiernych – zwiększamy ilość Mszy Świętych niedzielnych. Przypominamy zatem ich nowy porządek, który będzie obowiązywał do odwołania (daj Boże jak najszybciej)

Sobota Msza Święta o godzinie – 20.00;

Niedziela Msze Święte o godzinie 8.00, 10.00, 12.00, 15.00 i 17.00.

Przypominamy, że w każdą niedzielę (do odwołania) jest transmitowana na naszym kanale YouTube Msza Święta o godzinie 10.00

3. W najbliższą środę – 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. W związku z pandemią uroczystości te mają w tym roku bardzo okrojony charakter. Msze Święte będą odprawiane o godzinie 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00. We Mszy Świętej o godzinie 10.00 wezmą czynny udział władze samorządowe naszego miasta, poczty sztandarowe poszczególnych społeczności i organizacji działających na terenie naszej Gminy. Z racji nałożonych limitów zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach – na innych Mszach Świętych. Przez cały dzień, w kościele rozdawane będą polskie flagi. Całość uroczystości koordynuje Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie.

4. Od dzisiejszej niedzieli, czytane są nowe całoroczne wypominki za zmarłych. Prosimy uważne wysłuchanie imion i nazwisk osób, za które się modlimy oraz zgłoszenie ewentualnych błędów. Informujemy jednocześnie, że nadal można zmawiać wypominki po każdej Mszy Świętej i w godzinach urzędowania kancelarii.

         5. Bardzo dziękuję Paniom z Kolonii Stelmachowo, za wczorajsze sprzątanie kościoła, z podobną prośbą na 14 listopada na godzinę 10.00 – zwracam się do rodzin z ul. Klasztornej.

         6. Składam serdeczne podziękowania Wszystkim osobom i rodzinom, które okazują swoją życzliwą pomoc i wsparcie prowadzonego remontu naszej świątyni. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy: Koło Różańcowe z Siekierk (zelatorka Pani Wnorowska) 600zł, Tykocina – 200 i 100zł, Sanik – 200zł, Kolonii Tykocin – 200 i 100zł, Dobek – 100zł. Bóg zapłać!