XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

W tym tygodniu przypada Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Święta te są niezwykłą szansą dla nas pielgrzymujących do wieczności i dla tych, którzy nią już żyją. Modląc się za zmarłych, pokazujemy, że nadal ich kochamy i mamy nadzieję na spotkanie z nimi. Weźmy liczny udział we wspólnych modlitwach. Starajmy się pobożnie uczestniczyć w tym święcie.


W Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – w kościele parafialnym jednakowy porządek nabożeństw:

Msza Święta o godzinie 8.00, 10.00 oraz 17.00

(NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTWA O GODZINIE 12.00)

Po Mszy Świętej o godzinie 10.00 wyruszy z kościoła parafialnego procesja na cmentarz grzebalny, podczas której zostaną odmówione specjalne modlitwy za zmarłych, całość zakończy Msza Święta w kaplicy cmentarnej, około godziny 12.00. Dopiero wtedy powinniśmy rozejść się na mogiły naszych zmarłych.

W klasztorku:

w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Święte o godzinie 9.00 i 11.00;

w Dzień Zaduszny Msza Święta o godzinie 9.00.

Zachęcamy także do korzystania z Sakramentu Pokuty w tych ostatnich dniach października podczas modlitwy różańcowej, byśmy mogli zmarłym zanieść nie tylko kwiaty i świeczkę, ale naszą modlitwą i Komunią Świętą – dotknąć ich świata, wesprzeć ich pragnienia. W dniach Oktawy Wszystkich Świętych (od soboty do piątku – 8 listopada włącznie), w sposób szczególny modlimy się za zmarłych. W kaplicy cmentarnej będzie odprawiana codziennie (z wyjątkiem niedzieli) Msza Święta o godzinie 17.00; podczas której będą czytane tzw. jednorazowe wypominki. Kartki do wypisania imion zmarłych można otrzymać dzisiaj i jutro po każdej Mszy Świętej. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich.

Informujemy, że w dniach Oktawy, w kościele parafialnym nie będzie Mszy Świętej o godzinie 17.00!

Dziękujemy wszystkim, którzy zadbali o porządek na grobach bliskich i starali się o to troszczyć w przeciągu całego roku. Pragniemy zwrócić uwagę na nowy Regulamin Cmentarza, wywieszony na bramie głównej. Cały cmentarz oraz parking przed nim – został objęty monitoringiem i nie omieszkamy publikowania i piętnowania nagannych zachowań na tym miejscu. Dziękuję osobie, która założyła i uruchomiła monitoring.

Zwracamy się z apelem o jeszcze bardziej systematyczną opiekę; z racji braku miejsc zaniedbane groby będą likwidowane.

W najbliższą niedzielę – chciałbym się zwrócić do wszystkich parafian i przybywających na groby swoich bliskich gości o pomoc w budowie nowego cmentarza. Wszystkie datki składane w następną niedzielę podczas Mszy Świętych będą przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji rozbudowy cmentarza grzebalnego. Mamy trudną sytuację prowadząc obecnie gruntowny remont kościoła właściwie nie dysponujemy środkami na rozbudowę cmentarza, który już w chwili obecnej jest nam koniecznie potrzebny.

      Także dzisiaj po każdej Mszy świętej można w zakrystii oraz w godzinach funkcjonowania kancelarii –  zamawiać modlitwy za zmarłych tzw. wypominki, które będą czytane już od najbliższej niedzieli.

       W nawiązaniu do starej tradycji Kościoła w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny można przy wieży dzwonów zamawiać tzw. podzwonne za zmarłych.

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

3. Tradycyjnie, jak co roku – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej, Teatr Amatorski z Tykocina, Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego w dniach 1 – 3 listopada br. przeprowadzi kwestę na rzecz ratowania zabytków cmentarza parafialnego.

         4. Składam serdeczne podziękowania Wszystkim osobom i rodzinom, które okazują swoją życzliwą pomoc i wsparcie prowadzonego remontu naszej świątyni. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy: z Dobek – 160zł, Broniszewa – 100zł, Ojciec Chrzestny dziecka, które przyjęło Chrzest Św. – 200zł, członkinie Koła Różańcowego z ul. Jordyka – 740zł. . Bóg zapłać!