XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XXX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

W tym tygodniu przypada Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Dobre przeżycie tych dni może pięknie przebudować nasz świat, a nawet zmieniać wieczność, która i na nas czeka. Modląc się za zmarłych, pokazujemy, ze nadal ich kochamy i mamy nadzieję na spotkanie z nimi. Weźmy liczny udział we wspólnych modlitwach. Starajmy się pobożnie uczestniczyć w tych uroczystościach, gdyż przyda się to i nam, i tym którzy odeszli.

W Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – w kościele parafialnym jednakowy porządek nabożeństw:

Msza Święta o godzinie 8.00, 10.00 oraz 17.00

(NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTWA O GODZINIE 12.00)

Po Mszy Świętej o godzinie 10.00 wyruszy z kościoła parafialnego procesja na cmentarz grzebalny, podczas której zostaną odmówione specjalne modlitwy za zmarłych, całość zakończy Msza Święta w kaplicy cmentarnej, około godziny 12.00. Dopiero wtedy powinniśmy rozejść się na mogiły naszych zmarłych.

W klasztorku:

w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze Święte o godzinie 9.00 i 11.00;

w Dzień Zaduszny Msza Święta o godzinie 9.00.

Zachęcamy także do korzystania z Sakramentu Pokuty w tych ostatnich dniach października podczas modlitwy różańcowej, byśmy mogli zmarłym zanieść nie tylko kwiaty i świeczkę, ale naszą modlitwą i Komunią Świętą – dotknąć ich świata, wesprzeć ich pragnienia. W dniach Oktawy Wszystkich Świętych (od piątku do czwartku włącznie), w sposób szczególny modlimy się za zmarłych. W kaplicy cmentarnej będzie odprawiana codziennie (z wyjątkiem niedzieli) Msza Święta o godzinie 17.00; podczas której będą czytane tzw. jednorazowe wypominki. Kartki do wypisania imion zmarłych można otrzymać dzisiaj i jutro po każdej Mszy Świętej. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich.

Informujemy, że w dniach Oktawy, w kościele parafialnym Mszy Świętej o godzinie 17.00 – nie będzie! (proszę o sprawdzenie – niektóre intencje z godziny 17.00 zostały przeniesione na godzinę 6.30)

Dziękujemy wszystkim, którzy zadbali o porządek na grobach bliskich i starali się o to troszczyć w przeciągu całego roku. Zwracamy się z apelem o jeszcze bardziej systematyczną opiekę; z racji braku miejsc do nowych pochówków zaniedbane mogiły będą musiały być zlikwidowane. Przypominamy jednocześnie, że ze względu na różne przypadki niegodnych w tym miejscu zachowań zainstalowaliśmy monitoring na cmentarzu. Chcielibyśmy także poinformować, że w ostatnich dniach ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego uchwała Rady Miasta w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Tykocin – co pozwoli nam rozpocząć procedury nad projektem budowlanym nowego cmentarza parafialnego.

      Także dzisiaj po każdej Mszy świętej można w zakrystii oraz w godzinach funkcjonowania kancelarii –  zamawiać modlitwy za zmarłych tzw. wypominki, które będą czytane już od najbliższej niedzieli. Istnieje możliwość składania datków także przy pomocy kart płatniczych i telefonów, pozwalających na płatności zbliżeniowe.

       W nawiązaniu do starej tradycji Kościoła w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny można przy wieży dzwonów zamawiać tzw. podzwonne za zmarłych.

2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: w czwartek poza modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach pomodlimy się za zmarłych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy towarzyszyli nam na drogach wiary, przygotowywali i udzielali sakramentów oraz o nowe powołania do służby Bożej; w Pierwszy Piątek i Pierwszą Sobotę miesiąca nabożeństwo połączone będzie z Mszą Świętą o godzinie 6.30 oraz 17-tej w kaplicy cmentarnej.

3. Odnowa w Duchu Świętym – zaprasza na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się za tydzień, w niedzielę 4 listopada br. po Mszy Świętej o godzinie 17.00. Zapraszamy.

4. Dziękujemy Paniom z Sawina za pomoc i we wczorajszym sprzątaniu kościoła, z prośbą o podobne wsparcie w najbliższą sobotę (3 listopada  br., na godzinę 10.00) zwracamy się do rodzin z Łopuchowa.

5. Mając na uwadze świąteczny charakter dnia 2 listopada, Biskup Łomżyński u d z i e l a d y s p e n s y  od spożywania pokarmów mięsnych wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji. Jednocześnie zachęca do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

6. Tradycyjnie, jak co roku – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej, Teatr Amatorski z Tykocina, Komputowa Chorągiew Stefana Czarnieckiego w dniach 1 – 3 listopada br. przeprowadzi kwestę na rzecz ratowania zabytków cmentarza parafialnego.

7. W minionym tygodni odbył się pogrzeb Śp. Jarosława Wnorowskiego, lat 44, pochodzącego z naszej parafii. Wieczny odpoczynek…