XXVIII Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne. - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XXVIII Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne.

Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić Wszystkich Parafian i zainteresowanych Gości na uroczystości powrotu obrazu Matki Bożej Tykocińskiej do naszej świątyni oraz uczestnictwa w akcie zawierzenia naszej parafii i jej rodzin Matce Najświętszej. 

Uroczystości rozpoczną się w najbliższą sobotę 18 października 2014 roku

– godzina 14.00 wymarsz procesji z kościoła, pójdziemy ulicami Jordyka, Klasztorną, Sokołowską do rogatek miasta,

– godzina 14.30 uformowany orszak, który rozpoczyna krzyż, chorągwie, cała asysta procesyjna – przejdzie ulicami Sokołowską i Złotą do świątyni.

– godzina 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza Święta, na której nastąpi Akt Zawierzenia naszej parafii, miasta i rodzin Matce Najświętszej.

– godzina 16.00 – Różaniec, podczas którego będzie możliwość podpisania się pod Aktem Zawierzenia Maryi.

– godzina 16.30 – 17.00 krótka przerwa, podczas której będzie możliwość zakupu oprawionych wizerunków Matki Bożej Tykocińskiej oraz możliwość skosztowania słodkich miejscowych specjałów – pomoc mile widziana!

– godzina 17.00 – projekcja filmu pt. Ziemia Maryi (wstęp wolny)

Bardzo prosimy o liczne przybycie, udział w uroczystościach władz samorządowych, całej asysty procesyjnej – osób noszących chorągwie, feretrony, dziewcząt sypiących kwiaty, ministrantów, Panów Strażaków, wszystkich parafian! Niech powrót Matki Najświętszej w Jej tykocińskim wizerunku stanie się okazją do dania świadectwa wierze i prośbą o opiekę nad nami.

2. Przypominamy, że w dniu dzisiejszym obchodzimy po raz XIV Dzień Papieski po wszystkich Mszach Świętych zbierać będziemy datki na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – stypendia dla zdolnej młodzieży. Wyrazimy w ten sposób wdzięczność Bożej Opatrzności za dar świętego Jana Pawła II.

3. Za tydzień ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Misji w świecie. 

4. Dokończenie rozbiórki rusztowania oraz naprawy organów – zakończy nasze tegoroczne inwestycje. Z nadzieją patrzymy na przyszły rok i pragnienie kontynuacji rozpoczętego remontu. Rozpoczęliśmy konsultacje związane z projektem poszerzenia cmentarza grzebalnego. Bogu niech będą dzięki i wszystkim dobroczyńcom za osiągnięte rezultaty naszych działań. W ostatnim tygodniu swój dar złożył anonimowy ofiarodawca z Tykocina Kolonii – 1000zł, z Pajewa – 200zł, Państwo Młodzi – 400zł; na wycinkę drzew na cmentarzu przekazano mi  kwotę 2 000zł, na którą złożyły się ofiary rodzin z Tykocina, Bagienk, Sawina, Sanik, Broniszewa, Pajewa, Sierk, a zwłaszcza Jeżewa Starego. W ostatnią niedzielę na naprawę organów zebraliśmy 4 200zł. Wszystkim za życzliwość – Bóg zapłać!

5. W najbliższy czwartek o godzinie 11.00 odbędzie się Jubileusz 50-lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa 15 par, pochodzących z terenu naszej gminy. Uroczystości rozpocznie Msza Święta w kościele parafialnym.

6. W tym tygodniu przypada Dzień Nauczyciela. Tyle w naszym życiu zawdzięczamy umiejętnościom i kulturze Wychowawców – pragnę Wam życzyć drodzy Nauczyciele, a także całemu personelowi administracyjnemu szkoły – dużo cierpliwości, wdzięczności i szacunku w środowisku naszej Wspólnoty. Zapraszam Wszystkich do wspólnej modlitwy za nauczycieli. Wtorkowy Różaniec ofiarujemy w intencji nauczycieli.

 7. Od dzisiejszej niedzieli można po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej zamawiać na podobnych jak w ubiegłym roku zasadach –  całoroczne modlitwy za naszych bliskich zmarłych tzw. Wypominki. Czytane są one w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie 8.00, 10.00 i 12.00.

Zbliżają się szczególne święta naszej pamięci o zmarłych. Raz jeszcze apelujemy o zachowanie właściwego porządku na cmentarzu. Proszę także zwrócić uwagę na pozostawione na niektórych mogiłach tabliczki, posiadające liczbę i numer telefonu. W chwili obecnej z racji braku miejsc do nowych pochówków jesteśmy zmuszeni likwidować zaniedbane od lat groby. Jeśli na tych mogiłach, w czasie świąt nie zostanie zaprowadzony porządek oraz wykonany telefon pod wskazany numer uznamy, że mogiła taka nie posiada opiekuna i jest opuszczona. Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom spoza naszej parafii. To WAŻNE!, by w przyszłości nie było nieporozumień.