XVI Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne. - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XVI Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne.

„Przylgnij do Boga, a On ci przyda wszelkiej dobroci. Szukaj Go, a znajdziesz Jego samego, a wraz z Nim wszelkie dobro; gdy w takim usposobieniu staniesz na kamieniu – uczynek ten będzie się Bogu bardziej podobał, niż przyjęcie Ciała Pańskiego z myślą o własnym pożytku i z mniejszą bezinteresownością.” (Mistrz Eckhart)

        1. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Emil Wesołowski, kawaler zamieszkały w Tykocinie i Mariola Roszkowska, panna zamieszkała w Tykocinie, oboje parafii tutejszej. Zapowiedź II. Adam Szymiel, kawaler zamieszkały w Białymstoku parafia Wniebowzięcia N.M.P. i Sylwia Monika Mocarska, panna zamieszkała w Tykocinie parafii tutejszej. Zapowiedź II.

         2. Pragnę podziękować osobom, które z troską myślą o naszej świątyni za składane  ofiary i dar modlitwy. W ostatnim tygodniu przekazano mi następujące ofiary: Kółko Różańcowe z Herman – 1650 zł, anonimowi ofiarodawcy z Suwałk – 100zł, Tykocina – 500zł, 100zł i 100zł, USA – 400zł, Siekierk – 100zł

         Składam także podziękowanie Panu Adamowi Rudawskiemu za interesującą inicjatywę, mającą na celu promocję historii naszej świątyni oraz wsparcie budżetu planowanych remontów datkami złożonymi przez grupy turystów odwiedzających parafialny kościół i miejsca na co dzień niedostępne zwiedzającym. Ogółem zebraliśmy 754 zł.

         Bóg zapłać!

      3. Zbliża się wspomnienie liturgiczne św. Krzysztofa – patrona kierowców. Pragnę poinformować, że w niedzielę 28 lipca br. po Mszy Świętej o godzinie 8.00 i 10.00 – odbędzie się poświęcenie pojazdów. Pamiętajmy jednak, że ten obrzęd nie zwalania nas z obowiązku rozwagi i roztropności w kierowaniu pojazdem.

krypta3