XIX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XIX Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

Słowo wdzięczności Biskupa Łomżyńskiego po zakończeniu 31. ŚDM – Kraków 2016

Drodzy Bracia i Siostry, Drodzy Młodzi!

Przed tygodniem zakończyły się w Krakowie, mieście św. Jana Pawła II,  31. Światowe Dni Młodzieży, którym towarzyszyły słowa wyjęte z Ewangelii św. Mateusza: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Razem z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą z niemal 200 krajów świata, doświadczyliśmy radości i dynamizmu młodego Kościoła oraz przeżyliśmy prawdę o Bożym Miłosierdziu, nawiedzając miejsca zawiązane z Jego kultem.

Światowe Dni Młodzieży były pięknym czasem dla naszej młodzieży, ale także dla młodych z zagranicy, którzy przebywali na terenie Diecezji Łomżyńskiej. Miałem okazję spotykać w Krakowie księży biskupów z krajów, z których pochodziła młodzież goszcząca w naszych parafiach. Dziękowali za gościnne przyjęcie ich młodych diecezjan przez wspólnoty parafialne, rodziny i przez naszą młodzież. Byli wdzięczni za organizację, różnorodność i piękno wydarzeń w parafiach i za Festiwal Narodów w Łomży.

Jestem przekonany, że zapamiętają naszą Diecezję jako region gościnny, otwarty i radosny, a jego mieszkańców jako tych, którzy w sposób żywy przeżywają swoją wiarę. Zapamiętają ludzi młodych zaangażowanych w życie Kościoła oraz aktywnych księży, którzy nie stronią od młodzieży.

Ja także, jako Wasz Biskup, pragnę podziękować za wszelkie dobro, które dokonało się w czasie przygotowań i przebiegu ŚDM zarówno w naszej Diecezji, jak też w Krakowie. W szczególny sposób dziękuję Centrom Dekanalnym ŚDM na czele z Centrum Diecezjalnym, które składając się z setek wolontariuszy, były zawsze gotowe do posługi.

Księżom proboszczom, księżom koordynatorom ŚDM w dekanatach, samorządowcom, a w szczególności rodzinom, które przyjęły pod swój dach młodych pielgrzymów składam staropolskie Bóg zapłać. Serdecznie dziękuję Policji i wszystkim służbom mundurowym zaangażowanym na rzecz bezpieczeństwa pielgrzymów za bezinteresowność i dyspozycyjność. Niech trud, który został poniesiony zaowocuje dobrem dla naszej wspólnej przyszłości. + Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński

2. Muzeum w Tykocinie, Muzeum Stutthof w Sztutowie i Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie zapraszają na wernisaż wystawy plenerowej p.t. „Tajne nauczanie Polek w KL Ravensbrück, połączony ze spotkaniem z autorkami Panią dr Danutą Drywą i Panią Barbarą Ornatowską oraz Panem Januszem Rakowiczem, urodzonym w obozie Ravensbrück. Spotkanie odbędzie się 14 sierpnie br. o godzinie 15.00.

3. Pragniemy poinformować, że tegoroczne parafialno-gminne dziękczynienie za plony odbędzie się 4 września br. podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00. Ponawiamy naszą prośbę do mieszkańców Broniszewa, Jeżewa Starego i Jeżewa Nowego o przygotowanie wieńców i darów ołtarza. Jednocześnie informujemy że Dożynki Diecezjalne odbędą się w tym roku, w Kobylinie – 11 września br., początek godzina 10.00.

4. W przyszły poniedziałek, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP, doroczny odpust w naszej parafii. Przypominamy, że jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa 
w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę. Zapraszamy całą asystę procesyjną, strażaków, osoby noszące feretrony i chorągwie, a także ministrantów, dzieci, dziewczynki sypiące kwiatki i wszystkie osoby zaangażowane w przebieg procesji!

Na zakończenie Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione zioła, owoce, warzywa i kwiaty.

5. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Artur Konopko kawaler zamieszkały w Tykocinie parafii tutejszej i Mariola Sztachelska, panna zamieszkała w parafii Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. Zapowiedź II.

6. Składamy podziękowania wszystkim osobom, które z wielką życzliwością wspierają rozpoczęte prace remontowe przy naszym kościele. W ostatnim czasie swój dar w wysokości 200zł złożyli Państwo Młodzi. Bóg zapłać!