XIV Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

XIV Niedziela Zwykła – ogłoszenia parafialne

Zauważamy, że już rozpoczął się czas wytężonej pracy na polach. Wypraszajmy u Pana Boga dar sprzyjającej pogody oraz obfite plony. Podejmowany wysiłek żniw kończy się zwykle dziękczynieniem.


Zwracamy się zatem już teraz do mieszkańców Siekierek – z prośbą o zorganizowanie wieńca dożynkowego i darów ołtarza; zachęcam do uczestnictwa w dziękczynieniu za plony pozostałe miejscowości parafii. Tegoroczne parafialne uroczystości dożynkowe odbędą się 1 września br. podczas Mszy Świętej o godzinie 12.00.

2. W związku z powtarzającymi się ostatnio nieporozumieniami i konfliktami na cmentarzu grzebalnym – informujemy, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z postawieniem nowego lub demontażem starego pomnika należy otrzymać pozwolenie na te prace i zgłosić ten zamiar Administracji Cmentarza w celu wykonania dokumentacji fotograficznej. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało tym, że wszelkie wyrządzone szkody i ich naprawienie spadają na rozpoczynającego prace. Nie należy rozpoczynać remontu starego pomnika, postawienia nowego – bez uzyskania pozwolenia, które można otrzymać w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

3. Rozpoczęliśmy rozruch zewnętrznej iluminacji naszego kościoła, efekty zabiegów są zadowalające i zyskują wiele pozytywnych opinii wiernych oraz gości. Inwestycja ta nie jest jeszcze rozliczona i nadal czeka na hojnego sponsora.

Kończą się prace konserwatorskie w kaplicy Jezusa biczowanego u słupa, powoli zaczynamy zauważać efekty tych działań i odkrywać na nowo piękno naszej świątyni.

Ponawiamy naszą serdeczną prośbę o kamienie (brukowce), które potrzebujemy do uporządkowania placu wokół kościoła. Jak widzimy prace już się rozpoczynają. Życzliwych gospodarzy posiadających taki zbędny materiał na swoich polach bardzo prosimy o przywiezienie kamieni na wyznaczone przy cmentarnym parkingu miejsce – z lewej strony od bramy głównej.

4. Dziękujemy wszystkim, którzy systematycznie wspierają podjęty wysiłek remontu kościoła. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy: z ul. Poświętnej – 200zł, narzeczeni – 200zł. Koło Różańcowe mężczyzn z Siekierk 220zł i anonimowy ofiarodawca 300zł. Bóg zapłać! Terminal płatniczy

         5. Pragniemy przypomnieć uczestnikom, że autokarowa pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy z parkingu przed kościołem w najbliższą sobotę o godzinie 7.00.

6. Dziękujemy 4 paniom z ul. Koziej za posprzątanie kościoła, z prośbą o pomoc w najbliższą sobotę 13 lipca, na godzinę 10.00 zwracamy się do rodzin z ul. Złotej i Pajewa Kolonii.

         7. Za tydzień, w niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 10.00 odbędzie comiesięczne modlitewne spotkanie z Kółkami Różańcowymi.