Wypominki 2013-2014 - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Wypominki 2013-2014

Poniżej podajemy tekst nowych, całorocznych modlitw za naszych zmarłych. Bardzo proszę zainteresowanych o uważne ich przeczytanie i wskazanie ewentualnych błędów, powstałych podczas przepisywania. Nadmienię, że cdn.

GODZINA 8.00

Miłosierdziu Bożemu polecamy Ś.P.:

 • Jana i Marię Karbowskich, Lucjana i Mariannę Bogdaniuk;
 • Zmarłych z rodzin Grądziel, Kozów i Janiszewskich;
 • Wiśniewskich, Sawickich Szerszunowiczów, Truskolaskich, Brulewskich;
 • Zofię Styś;
 • Kobeszków, Grzegorza Ambroziak;
 • Maliszewskich, Łazowskich, Tyborowskich;
 • Stypułkowskich, Zambrzyckich;
 • Mirosława Rakowicz, Franciszka, Janinę, Anielę i Zbigniewa Bystrowskich;
 • Mariana i Irenę Kalisty;
 • Kazimierę i Aleksandra Kisling, Annę i Stanisława Stelcwach, Bańkiewiczów;
 • Janinę i Wincentego Kurowskich, Zofię i Bolesława Baczewskich;
 • Stanisława i Janinę Grunert, Czesława Płockiego;
 • Storczyńskich i Białowarczyków;
 • Dariusza Konarzewskiego, Antoninę, Wincentego i Henryka Pilis, Irenę Wieczorek, rodz. Kazanko;
 • Irenę, Wacława i Tadeusza Trypuć, Edwarda Sokólskiego, Wiktorię i Józefa Sadowskich, Bronisławę Mocarską;
 • Zofię i Eugeniusza Baczewskich, rodz. Gołaszewskich;
 • Henryka Wysockiego;
 • Edwarda, Antoninę i Bronisława;
 • Rodz. Huczków i Trypuzów;
 • Weronikę i Kajetana Bystrowskich;
 • Morozewiczów, Markowskich, Dąbrowskich i Backielów;
 • Kniżewskich i Morozów;
 • Piaseckich i Stachurskich;
 • Dominikę, Wincentego i Witolda Rudawskich, Oświecińskich;
 • Serafinę i Aleksandra Gebert, Gebertów i Wojteckich;
 • Zygmunta, Zofię i Jana Kossakowskich, Jadwigę, Stanisława i Lecha Dzięgielewskich, Czesławę Wiśniewską;
 • Jana, Halinę, Magdalenę i Franciszka Backielów, Dąbrowskich i Waldmajerów;
 • Henryka Koszewskiego, Koszewskich, Hermanowskich, Stomskich, Stanisława Modzelewskiego, Teresę, Mariannę i Władysława Michałowskich, Barbarę, Zdzisława, Romana, Mariannę, Konstantego i Mariana Trzcińskich;
 • Janinę i Eugeniusza, Pilisów, Lenczewskich, Hryniewickich, Henryka Sokólskiego, Katarzynę Gromadzką;
 • Ryszarda, Mariannę i Helenę Kuklewicz, Stanisławę i Jana Osiak, Wiesława, Annę i Renatę Zawadka, Żoel Pibood;
 • Stanisławę Białowarczuk;
 • Jana i Teklę Gołaszewskich, Józefa i Mariannę Miastkowskich;
 • Mieczysława i Aleksandrę Grabowskich, Kazimierza, Piotra i Zofię Bojar, Wandę Grzelczak;
 • Kazimierza i Józefę Łagodów, Władysława Michalak;
 • Teresę i Antoniego Abramowicz, Franciszkę i Ksawerego Rakowicz, Jadwigę i Władysława Raubo;
 • Edwarda i Józefa Ołdziejów, Sawickich i Milewskich;
 • Janusza, Kazimierza i Wojciecha Ołdziejów, Kuleszów;
 • Zmarłych z Koła Różańcowego z Popowlan i ich rodzin;
 • Mickiewiczów, Irenę Nowakowską, Kazimierza Bankiewicz, Helenę i Leona Dziekońskich;
 • Krzysztofa Pieczyrak;
 • Zygmunta i Helenę Rakowicz, Stanisława i Elżbietę Wysockich;
 • Antoninę i Dominika Kalinowskich, Czajkowskich, Annę i Jana Maliszewskich, Sikorskich;
 • Adelę, Stefana, Albina i Antoniego Polak, Mariannę i Zygmunta Baczewskich;
 • Eugeniusza i Joannę Backiel, Anielę Kapica;
 • Irenę, Krystynę i Stanisława Jarońko, Eugeniusza, Sabinę i Leona Sadowskich, Helenę, Albina, Helenę i Franciszka Miastkowskich;
 • Jadwigę Świętorzecką, Henryka Świętorzeckiego, Tadeusza Mańko;
 • Leszka, Annę i Henryka Kruszewskich, Mieczysława, Leszka, Bogdana i Barbarę Grabowskich, dusze w czyśćcu cierpiące;
 • Bokunów, Skorulskich, Mroczkowskich;
 • Kubę Backiel, Mariannę i Władysława Stachurskich, Janinę, Mariana i Stanisława Kulesza;

 

GODZINA 10.00

Miłosierdziu Bożemu polecamy Ś.P.:

 • Ryszarda, Franciszka, Helenę, Mirosława, Stanisława, Zofię i Zygmunta;
 • Karwowskich, Zambrzyckich;
 • Jarockich, Wołosiewiczów, Dąbrowskich, Czarnowskich;
 • Bogdana Herman;
 • Henryka Kurowskiego, Leokadię i Zygmunta Moroz;
 • Mariannę i Józefa Czeladko, Magdalenę i Władysława Salatyńskich;
 • Józefa, Leonię, Franciszka i Stefana Łapińskich;
 • Władysławę i Stanisława Szeszko, Zofię i Antoniego Zambrowskich;
 • Wacława, Magdalenę, Zofię, Polaków i Kossakowskich;
 • Kazimierza i Zofię Konopko;
 • Jackowskich i Rafałków;
 • Jarończyków, Czyżewskich, Kazimierza Dąbrowskiego, Albina Nartowicz;
 • Marię Gutowską;
 • Antoninę, Bronisława, Adelę i Stefana Baczewskich, Annę i Wacława, Mocarskich, Marię Świeklej i Franciszka;
 • Jana, Leokadię i Stanisława Okóła;
 • Stanisława, Jadwigę, Dąbrowskich, Zofię Szymańską;
 • Eugeniusza Krynickiego, Józefa Torebko, Anielę, Jadwigę;
 • Tadeusza, Witolda, Edmunda, Romualda, Mariannę, Annę i Piotra;
 • Jackowskich, Cieśnielewskich;
 • Łupińskich;
 • Lucjana i Reginę Cackowskich, Gołaszewskich, Zembków;
 • Jabłońskich, Backielów, Miastkowskich, Rogalewskich;
 • Mirosława Roszkowskiego;
 • Stanisława Cimoszewskiego, Sikorskich;
 • Józefa, Janinę i Alinę Rogowickich, Mieczysława Koncewicz, Henryka Ciołko;
 • Mariannę i Witolda Rakowicz;
 • Stanisławę i Franciszka Cebulskich, Helenę i Antoniego Ostrowskich;
 • Teresę Sawicką, Józefa, Mariannę, Pawła, Tadeusza, Alfreda;
 • Wacławę, Jana, Konstancję i Franciszka Jarońko, Helenę i Antoniego Ostrowskich, Alicję i Józefa Hajduk, Zofię i Bronisława Sadowskich;
 • Albina Kurowskiego, Kurowskich, Aleksandra i Helenę Wilczewskich, Wilczewskich i Zembków;
 • Aleksandra, Bożenę, Janinę, Józefa, Teofilę, Juliana, Jana i Juliannę Rzędzian, Mariannę, Stefana i Leokadię Sikorskich;
 • Mieczysława i Stanisława Czeladko;
 • Edwarda Sawickiego, Mariannę i Bronisława Backiel, Franciszkę Rodowicz;
 • Helenę, Piotra i Stanisława Backiel, Leokadię, Stanisławę i Franciszka Dołęgiewicz;
 • Macieja, Adelę i Kazimierza Jackowskich, Helenę i Wacława Roszkowskich;
 • Ostrowskich, Miastkowskich, Hryniewickich, Żuczko;
 • Lucjana Sokolewicz, Helenę Śleszyńską;
 • Teresę, Czesława, Stefanię i Wincentego Rzędzian;
 • Kazimierę Ciołko, Tadeusza Stachurskiego;
 • Lucjana, Klementynę i Jana Tyborowskich;
 • Hryniewickich, Józefa i Helenę Żuczko, Henryka Rogalewskiego;
 • Stanisława Duchnowskiego, Teresę Rakowicz, Duchnowskich, Białosukniów, Korżów, Kossakowskich;
 • Mieczysława Okółę, Dąbrowskich, Mieczysława Grodeckiego;
 • Agatę, Józefa, Tadeusza i Marię Żuk;
 • Kazimierza Rusieckiego, Mazurów i Borowskich;
 • Zygmunta Wiśniewskiego;
 • Ignacego i Zofię Grabowskich, Józefa i Jadwigę Konopko, Czesława i Leokadię Malinowskich, Jana, Albinę i Antoniego Zalewskich;
 • Stanisława Żędzian, Franciszkę i Antoniego Adamskich;
 • Tadeusza i Alinę Czeladko;
 • Władysława i Reginę Ambroziak, Ryszarda Czuszel;
 • Henryka Marciszewskiego;
 • Zdzisława Zielińskiego, Zielińskich i Czyżewskich;
 • Zdzisława Nartowicz, Nartowiczów;
 • Witolda i Mariannę Rakowicz, Marka, Edmunda i Marię Stankiewicz;
 • Sadowskich, Franciszka, Stefanię, Henryka, Krystynę, Aleksandra, Piotra, Monikę i Jana Białeckich;
 • Okułów, Polaków, Alfredę i Waldemara;
 • Witolda Baczewskiego, Baczewskich;
 • Ernesta Wiśniewskiego;
 • Wiktorię i Stanisława Niecieckich, Helenę i Bolesława Wysockich;
 • Krystynę Śliwonik, Śliwoników i Sawickich;
 • Henryka, Lenczewskich i Gąsowskich;
 • Edwarda Gawryło;
 • Teresę, Mariannę i Władysława Michałowskich, Jadwigę i Marka Ludwińskich, Sabinę i Józefa Kacprzak;
 • Jana Remisiewicz, Janinę i Stanisława Czyżewskich;
 • Maksów i Kuleszów;
 • Zbigniewa, Jerzego, Jana i Bolesławę Sadowskich, Czesławę i Teofila Kulesza;
 • Janinę, Stanisławę, Józefa, Jadwigę, Romualda i Stefana Czeladko, Mariannę i Konstantego Gołębiewskich, Jana i Helenę Stokowskich;
 • Konstantego, Janinę i Konstantego Żukowskich, Zygmunta Jabłońskiego, Jadwigę, Franciszka, Stanisława, Bronisławę, Józefa, Klementynę i Konstantego;
 • Władysława Łapińskiego, Jarońków;
 • Henrykę i Jana Sadowskich, Witolda i Tadeusza Sakowicz;
 • Mariannę, Piotra, Jadwigę i Franciszka Czyżewskich;
 • Krystynę i Stanisława Popławskich, Bożenę Bujnarowską, Grochowskich i Popławskich;
 • Franciszkę i Józefa Abramowicz, Franciszka Rudego, Weronikę, Kazimierza i Annę Predko, Stanisława, Zofię i Stanisława Augustynowicz, Zbigniewa Łupińskiego;
 • Jarosława i Hipolita Ołdziej;
 • Franciszkę i Henryka Konopko, Janinę i Stanisława Nowakowskich;
 • Józefę, Kapiców, Zenona, Pilisów, Leokadię i Zygmunta Morozów, Kurowskich, Wardzińskich i Milewskich;
 • Józefa, Irenę, Józefa, Zdzisława i Andrzeja Czeladko;
 • Stanisława, Zofię, Wincentego, Konstantego i Lucjana Olszewskich;
 • Marka i Józefa Rakowicz, Mieczysława Kuleszę, Wacława Kobylińskiego;
 • Bogusława, Stanisławę, Stanisława, Witolda, Czesławę, Bronisława, Rogowickich, Sokolewiczów i za tych za których nikt się nie modli;
 • Stanisława, Annę i Piotra;
 • Adolfa i Wandę Ostrowskich, Ostrowskich i Wiśniewskich;
 • Łucję i Franciszka Kalisty;
 • Milewskich i Grabowskich;
 • Henrykę i Franciszka Rogowickich, Kalistych i Rogowickich;
 • Leokadię i Franciszka Korza, Korzów i Ostrowskich;
 • Józefa i Anielę Torebko;
 • Genowefę i Kazimierza Grynaszewskich;
 • Halinę Gorzelską, Grzegorza Piechockiego, Wacława i Marię, Baczewskich;
 • Reginę i Aleksandra Aniszczyk, Galińskich i Białeckich;

 

GODZINA 12.00

 

Módlmy się za zmarłych Biskupów,

Kapłanów, którzy w tej parafii pracowali,

fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła,

poległych w obronie Ojczyzny,

pomordowanych w obozach hitlerowskich i łagrach sowieckich,

wszystkich wiernych zmarłych:

Miłosierdziu Bożemu polecamy Ś.P.:

 • Czesława Stefaniaka, Stefaniaków, Barbarę, Sieńczuków, Marię, Jadwigę, Janinę, Jana Załuskę, Anielę Zawistowską, Załusków, Zawistowskich, Czasławę, Reginę Wardaszka, Tadeusza i Teresę Orłowskich, Jana Bruszewskiego, Marzenę.  Mariana Surawskiego. Kazimierza Rogińskiego, Antoninę i Tomasza Cwalinę.
 • Zygmunta Świderek, Świderków i Gosków;
 • Zmarłych z rodzin Kurzynów i Miastkowskich;
 • Jana i Stefanię Jackowskich, Wojteckich, Feliksa i Szymona;
 • Grażynę Ołdziej, Wacława i Leokadię Orzechowskich, Antoninę Lenda;
 • Wacława Kobylińskiego, Trypuciów;
 • Jerzego i Helenę Woroszyło;
 • Antoniego Waszkiewicza, Irenę i Witolda;
 • Jana Kalisty, Annę i Dominika Rudawskich;
 • Stefanię i Stanisława Leśniewskich;
 • Kraszewskich, Dańkowskich, Helenę, Teodozję Sokół;
 • Janinę, Edmunda i Wiesława Czyżewskich, Czesława Kalenik, Czyżewskich, Sakowiczów i Kaleników;
 • Henryka, Jana, Reginę, Jana, Pelagię, Franciszka, Pelagię, Jana, Konstancję, Jana, Apolonię, Wawrzyńca, Teresę, Mateusza, Zuzannę, Marcina i Mariannę Tyborowskich, Ryszarda Wądołowskiego;
 • Jana, Kazimierę, Stanisława, Irenę i Stanisława Pogorzelskich;
 • Piotra, Monikę i Jana Białeckich;
 • Dominika Chlebowicz, Chlebowiczów;
 • Józefa Sokólskiego, Sokólskich, Wincentego i Stanisławę Korza, Korzów;
 • Salomeę, Stanisława i Piotra Romańczuk;
 • Jana, Kazimierza i Mariannę Gołaszewskich, Jana i Helenę Gołębiewskich;
 • Helenę i Romana Czeladko, Witolda Stankowskiego;