„Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie” – rozstrzygnięcie. - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

„Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie” – rozstrzygnięcie.

W dniu 21 grudnia komisja konkursowa w osobie ks. Jarosław Stefaniak – Proboszcz, ks. Piotr Ćwikła – Wikariusz dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia ogłosznego 6.12.2021r na Bazie Konkurencyjności wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlskiego na lata2014-2020 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.


W załączeniu protokól z posiedzenia Komisji.