WIELKI TYDZIEŃ – porządek nabożeństw - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

WIELKI TYDZIEŃ – porządek nabożeństw

Rozpoczynamy najważniejsze święta w całym roku i niestety przychodzi nam świętować Wielki Tydzień w bardzo wyjątkowych okolicznościach wojny, toczącej się u naszych granic. Cierpienie milionów naszych braci i sióstr, krew i łzy – to znaki czasu, które budzą współczucie, rozpalają negatywne emocje.


Śmierć stała się wiodącym komentarzem wojennego przekazu. Śmierć niewinnych ofiar pobudza złe emocje i zasmuca, agresorów i zbrodniarzy – satysfakcjonuje. Jezus kocha jednych i drugich, umiera za wszystkich, Zmartwychwstał, by każdemu w ciemnościach smutku świeciło światło Nadziei, zagościł Pokój.

W naszym kościele nabożeństwa będą odprawiane według następującego porządku:

Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00;

Wielki Piątek –  liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18.00;

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna – godzina 20.00

Rezurekcjagodzina 6.00, kolejne Msze Święte godzina 10.00, 12.00 i 17.00.

W drugi dzień świąt Wielkiejnocy porządek podobny jak w każdą niedzielę:

8.00; 10.00; 12.00 i 17.00.

Porządek Triduum Paschalnego w klasztorku:

Wielki Czwartek, Wielki Piątek – godzina 16.00, Wielka Sobota – godzina 19.00; Rezurekcja godzina 6.00.

Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00; podczas której odbędzie się uroczysty obrzęd umywania nóg zwany mandatum, bierze on swoją nazwę od antyfony przypominającej o Chrystusowym poleceniu, której śpiew towarzyszył obmyciu stóp: „mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos” (daję wam przykazanie nowe, abyście tak się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem). Celebrans przewodniczący liturgii obmyje nogi 12 naszym parafianom. Cała wieczorna Liturgia tego dnia kieruje nasze myśli do Wieczernika, gdzie Jezus wraz z Apostołami spożył Wieczerzę Paschalną, ostatnią przed swą męką i śmiercią. Ta celebracja upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony w procesji do kaplicy adoracji tzw. Ciemnicy. Za śpiew hymnu „Sław, języku, Tajemnicę” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Adoracja w naszej świątyni potrwa do godz. 21.00. Puszka na wsparcie Liturgicznej Służby Ołtarza

Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela. O godz. 15.00 zapraszamy do wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego. Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 18.00. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim potrwa do godz. 21.00. Ofiary składane tego dnia na tacę podczas adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych w Ziemi Świętej.

W ciszy Wielkiej Soboty Kościół adoruje Jezusa złożonego w Grobie. Serdecznie zapraszamy na indywidualną i wspólnotową modlitwę – adoracji Grobu Pańskiego przez cały dzień według rozkładu dyżurów wywieszonego w gablocie.

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny odbywać się będzie w Wielką Sobotę według następujących zasad:

  1. Od godziny 7.00 do godziny 9.40 oraz od 15.00 do 16.00, w odstępach 20-to minutowych, poświecenie w kościele oraz okazja do indywidualnej adoracji Grobu Pańskiego
  2. Poświęcenia w pozostałych miejscowościach parafii odbędzie się według porządku, który był ustalony przed pandemią; prosimy zatem kierowców z miejscowości od których rozpoczynało się poświęcenie o przyjazd na godzinę 9.30.

         Istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty we wszystkie dni Wielkiego Tygodnia – po zakończonym nabożeństwie.

         Do wtorku włącznie można w zakrystii po Mszy Świętej oraz telefonicznie zgłaszać chorych, których odwiedzimy w ich domach, w Wielką Środę od godzin porannych.

2. Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym Wielkim Poście nabożeństwo Pasyjne, w najbliższą środę, na godzinę 19.00 Można jeszcze włączyć się w akcję „24 godziny dla Pana”

3. Cieszymy się, że tak wielu z Was skorzystało z tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych, licznie uczestniczyło w piątkowej Drodze Krzyżowej. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować poszczególne modlitewne spotkania i tym, którzy tak licznie w nich uczestniczyli.

4. Rozpoczęliśmy tegoroczne, parafialne inwestycje, do których zaliczamy głównie rozbudowę cmentarza grzebalnego; mamy nadzieję, że prace te zakończymy w tym roku. Dziękuję rodzinie z Sierk, która wsparła tę inwestycję ofiarą w wysokości 1000złotych. Bóg zapłać! Zakończyliśmy także wycinkę 2 lip na cmentarzu, w związku z tym pragnę podziękować pracownikom Gospodarki Komunalnej za okazaną pomoc w satysfakcjonującym zakończeniu podjętego działania.

5. Przypominamy, że jest już nowy rozkład lektorów, który można odebrać w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

6. W najbliższy czasie sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Łapiński Bartosz, kawaler z Siekierk i Ilona Ciborowska, panna z parafii N.M.P. z Gwadelupe w Białymstoku. Zapowiedź I.

7. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb Śp. Mieczysława Czeladko, lat 83 z Kolonii Tykocin i Śp. Janiny Polak, lat 80 z Sawina. Wieczny odpoczynek…