VI Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

VI Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne

W zawiązku z 100 rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II, który wniósł nieoceniony wkład w historię Polski i Kościoła Powszechnego organizujemy parafialne obchody wydarzenia, które zmieniło i zmienia ten świat.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spektakl słowno-muzyczny pt. Bóg będzie jego mocą. Odbędzie się on w niedzielę 24 maja br. po Mszach Świętych o godzinie 8.00 i 10.00. Autorem scenariusza jest Pani Marzena Pisarska-Kalisty, muzyka Robert Grudzień, reżyseria Marzena Pisarska-Kalisty i Tadeusz Wądołowski. ZAPRASZAMY.

2. Trwają dni modlitw o urodzaje tzw. Dni Krzyżowe. Wiele miejscowości zgłosiło już chęć uczestniczenia w modlitwach na zasadach jakie nakładają na nas przepisy sanitarne. Zachęcam zatem pozostałych Radnych z poszczególnych miejscowości o ustalanie dnia i godziny wspólnych modlitw o tegoroczne urodzaje. W najbliższym czasie zapraszam do modlitwy mieszkańców następujących miejscowości: 19 maja br. na godz. 9.00 – Broniszewo, 23 maja br. na godzinę 19.00 – Nieciece, 26 maja br. na godzinę 10.00 – Sierki,  1czerwca br. na godzinę 19.00 – Tykocin – Nowe Miasto.

            3. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za okazywaną życzliwość z gromadzeniu funduszy na prowadzenie prac remontowych naszej świątyni i jej najbliższego otoczenia. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy: z Tykocina – 200, 100 i 200zł, Łopuchowa – 200 i 100zł, Broniszewa – 500zł, Siekierk – 500zł, Sierk – 1 000zł, Bagienek – 200zł, Jeżewa Starego – 200zł, a nonimowy ofiarodawca – 5 000zł. Bóg zapłać!

            4. Ponawiamy naszą prośbę o zachowanie porządku na cmentarzu, a zwłaszcza przy kontenerach na śmieci. Skoro każde gospodarstwo domowe ujęte jest w systemie zbiórki odpadów, nadal niezrozumiałe jest nagminne wyrzucanie domowych śmieci do kontenerów znajdujących się przy cmentarzu. Incydenty te będziemy zgłaszali odpowiednim organom. Pragnołbym pochwalić także osoby, które zabierają ze sobą do domu śmieci, które powstają przy sprzątaniu mogił najbliższych.

5. Informujemy, że od niedzieli 31 maja zawieszamy transmisje niedzielnych Mszy Świętych oraz innych nabożeństw za pośrednictwem naszego kanału YouTube Parafia Tykocin. Z przyjemnością i radością zobaczymy się w realu. Będzie oczywiście (na prośbę najbliższej rodziny) możliwość transmisji i uczestnictwa w rodzinnych uroczystościach – pogrzebach, ślubach, chrztach itp.; przy pomocy dedykowanych, prywatnych linków transmisji. Wystarczy skierowana do nas prośba.

         6. W zawiązku z prowadzeniem intensywnych prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła oraz potrzebą odpowiedniego przygotowania go na niedzielną liturgię wznawiamy nasz apel o pomoc w sprzątaniu świątyni. Prosimy zatem na najbliższą sobotę 23 maja br. na godzinę 10.00 – mieszkańców z ul. Holendry, Piekarskiej i Kombatantów.

         7. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb Śp. Jolanty Niewiadomskiej, lat 58, mieszkanki Stelmachowa. Wieczny odpoczynek…