V Niedziela Wielkanocna – wizytacja kanoniczna - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

V Niedziela Wielkanocna – wizytacja kanoniczna

   Przypominamy, że dzisiejszym dniem rozpoczynamy tzw. Biały Tydzień. Dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, najlepiej w towarzystwie rodziców przychodzą one codziennie do kościoła na nabożeństwo majowe i specjalne katechezy.

2. Rozpoczynają się dni modlitw o urodzaje, szczęśliwe zbiory i Boże błogosławieństwo w pracy dla rolników. Nabożeństwa te będą odbywać się według następującego porządku:

         24 maja godz. 19.00 – Nieciece

         25 maja godz. 14.00 – Stelmachowo Kolonia (w kościele)

         25 maja godz. 19.00 – Sawino (w kościele)

       3. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Łukasz Czeladko, kawaler zamieszkały w Siekierkach parafii tutejszej i Katarzyna Stawecka, panna zamieszkała w Złotorii parafii św. Józefa. Zapowiedź II. Paweł Kozłowski, kawaler zamieszkały w Sanikach, parafii tutejszej i Anna Nartowicz, panna z parafii Radule. Zapowiedź I.

         4. Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które wspierają rozpoczęty gruntowny remont naszej świątyni darem modlitwy i ofiarami. W ostatnim czasie swój dar złożyły następujące osoby: anonimowi ofiarodawcy z Łopuchowa – 100zł, z miejscowości Pomigacze – 200zł. Bóg zapłać!

Słowa wdzięczności kierujemy także pod adresem młodych gospodarzy z Sanik, którzy nie odmówili pomocy i gorliwie pracowali w niezwykle trudnych warunkach przy sprzątaniu strychu kościoła, dzięki takiemu wsparciu od jutra rozpocznie się proces konserwacji więźby dachowej. Bóg zapłać za pomoc w rozwiązaniu poważnego problemu.

        5. W czasie wakacji organizujemy wyjazd młodzieży szkolnej do Spychowa. Bliższe informacje i zapisy u Księdza Jarosława.