V Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

V Niedziela Wielkanocna – ogłoszenia parafialne

Pragniemy poinformować, że złożony przez naszą Parafię do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowania prac remontowych przy dachu naw bocznych, został wysoko oceniony przez zespół ekspertów. W wyniku czego Marszałek Mieczysław Baszko – przyznał nam jedną z najwyższych dotacji w województwie, w wysokości 42 000 złotych. 

           Kwota ta uzupełni część wkładu własnego do subwencji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na tegoroczne prace, co jednocześnie pozwoli nam więcej zaoszczędzić funduszy na realizację przyszłorocznych planów remontowo-konserwatorskich, związanych szczególnie z ewentualnym uczestnictwem w Regionalnym Programie Operacyjnym.

          2. Trwa miesiąc maj. Pragniemy zachęcić wszystkich wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które odbywają się w kościele parafialnym w dni powszednie po Mszy Świętej o godzinie 17-tej, w niedzielę bezpośrednio po Sumie; w klasztorku w dni powszednie po Mszy Świętej o godzinie 9-tej, w niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 11-tej. Zachęcamy do kultywowania tradycji wspólnej majowej modlitwy w poszczególnych miejscowościach.

         3. Zamek w Tykocinie, Fundacja Polacy znad Niemna, Narwiańskie Stowarzyszenie Krajoznawcze im .Z. Bujnowskiego, Starostwo Powiatowe i Parafia w Tykocinie zapraszają na „Majówkę Patriotyczną”, która odbędzie się w najbliższą sobotę 9 maja br. Początek spotkania o godzinie 16.00. W programie między innymi:

16.00 – uroczysta Msza Święta za dusze Żołnierzy Wyklętych (oprawa muzyczna – chór z Wasilkowa, oprawa liturgiczna – harcerze, grupy rekonstrukcyjne, organizacje patriotyczne itd.)

17.00 – przemarsz do zamku,

17.30 – spotkanie z Tadeuszem Płużańskim – historykiem i publicystą, Prezesem Funadcji „Łączka” i Panią Zofią Pilecką – córką rotmistrza Pileckiego,

18.30 – sztuka teatralna pt. „Żołnierze wykeci” w wykonaniu Studia Teatralnego z Wilna,

19.30 – sztuka teatralna pt. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” w wykonaniu Studia Teatralnego z Wilna,

20.30 – ognisko partyzanckie.

        4. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Sołowiński Bartosz, kawaler zamieszkały w Tykocinie i Małgorzata Grabowska, panna zamieszkała we Wrocławiu. Zapowiedź I. Maciej Bogdan Doktor, kawaler zamieszkały w Ełku parafia św. Wojciecha i Justyna Zambrzycka, panna zamieszkała w Nieciecach. Zapowiedź I. Paweł Modzelewski, kawaler zamieszkały w Tykocinie i Martyna Michalska, panna z parafii Bożego Ciała w Łomży. Zapowiedź I. Grzegorz Strzeliński, kawaler zamieszkały w parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku i Agnieszka Borowska, panna parafii tutejszej. Zapowiedź I.

          5. Rozpoczynają się dni modlitw o urodzaje, szczęśliwe zbiory i Boże błogosławieństwo w pracy dla rolników. Nabożeństwa te, w najbliższym tygodniu odbywać się będą według następującego porządku:

         10 maja godz. 13.30 – Bagienki

        10 maja godz. 19.30 – Nieciece

         6. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka o modlitwę i pomoc dla ofiar poszkodowanych trzęsieniem ziemi w Nepalu. Zostanie w dniu dzisiejszym przeprowadzona po każdej Mszy Świętej zbiórka do puszek na ten cel.

         7. Fundacja „Pomóż Im” zwraca się do nas z prośbą o możliwość przeprowadzenia zbiórki do puszek, celem pozyskania funduszy na rzecz podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. W związku z faktem, że nasze państwo jest zbyt biedne, aby pomagać umierającym dzieciom, a stać je na kosztowne procedury „in vitro” – pragniemy poinformować, że za tydzień, w niedzielę po każdej Mszy Świętej wolontariusze ze szkolnego Koła Caritas będą zbierać datki na ten cel. Serdecznie zachęcamy do czynnego włączenia się w tę akcję.

         8. Pragniemy podziękować mieszkańcom Dobek za ofiarę na remont kościoła w wysokości 160zł. Bóg zapłać!