Unieważnienie postępowania wyboru oferty - RPO WP - Parafia Tykocin

Unieważnienie postępowania wyboru oferty

W wyniku przeprowadzonej w dniu 22.11.2016 analizy ofert w postępowaniu dla zamówienia pn.: „Renowacja podlaskiej perły baroku – zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie” na potrzeby Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie (nr zam. 1010888 – Baza konkurencyjności)

Komisja Przetargowa stwierdziła uchybienia w treści Opisu Zamówienia mogące skutkować brakiem kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach niniejszego postępowania.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansowe inwestycji Komisja unieważniła przetarg.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1010888

 

protokol-ofert-anulowanie-str1protokol-ofert-anulowanie-str1-1