RPO WP 8.3 - Parafia Tykocin

Aktualności

„Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie” 0

„Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie”

HISTORIA ZABYTKU ORAZ ANALIZA TREŚCI I FORMY1 Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej został wzniesiony staraniem i z funduszy Jana Klemensa Branickiego. Ukończony w 1749 roku2, otrzymał wówczas komplet wyposażenia. Zawieruchy dziejowe przez wieki nie oszczędzały Tykocina, dlatego też w kościele fundacji Branickiego nie znalazły się...

PODZIĘKOWANIA WŁADZOM STAROSTWA 0

PODZIĘKOWANIA WŁADZOM STAROSTWA

Składamy podziękowania na ręce Pana Starosty Antoniego Pełkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego Zenona Żukowskiego –

Unieważnienie postępowania wyboru oferty 0

Unieważnienie postępowania wyboru oferty

W wyniku przeprowadzonej w dniu 22.11.2016 analizy ofert w postępowaniu dla zamówienia pn.: „Renowacja podlaskiej perły baroku – zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie” na potrzeby Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie (nr zam. 1010888 – Baza konkurencyjności)