Rocznica Poświecenia Kościoła – ogłoszenia parafialne. - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Rocznica Poświecenia Kościoła – ogłoszenia parafialne.

Przed nami – Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – dni, które powinni rozbudzać w nas tęsknotę za świętością, łączącą wszystkie społeczności Kościoła Pielgrzymującego (na ziemi), Kościoła Oczyszczającego się (w czyśćcu) i Kościoła Tryumfującego (w szczęśliwości nieba). Przecież dzięki Bożej łasce nadajemy się do świętości nieba, skoro tak – my, jak i nasi bliscy, którzy już wrócili z ziemskiego „wygnania”, zostaliśmy miłością Boga powołani do wieczności!

W Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – jednakowy porządek nabożeństw –

Msza Święta w kościele o godzinie 8.00, 10.00 oraz 17.00

(NIE BĘDZIE NABOŻEŃSTWA O GODZINIE 12.00)

W KLASZTORKU MSZA ŚWIĘTA

g godzinie 9.00 i 11.00 we Wszystkich Świętych

o godzinie 9.00 w Dzień Zaduszny

         Po Mszy Świętej o godzinie 10.00 wyruszy z kościoła parafialnego procesja na cmentarz grzebalny, zakończy się ona specjalnymi modlitwami za zmarłych odmawianymi w czterech punktach cmentarza, całość zakończy Msza Święta w kaplicy cmentarnej, około godziny 12.00. Dopiero wtedy powinniśmy rozejść się na mogiły naszych zmarłych.

         W dniach oktawy Wszystkich Świętych, w sposób szczególny modlimy się za zmarłych, w kaplicy cmentarnej będzie odprawiana codziennie Msza Święta o godzinie 17.00; podczas której będą czytane tzw. jednorazowe wypominki. Przypominamy także, iż W dni Oktawy można zyskać codziennie odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust można ofiarować jedynie za zmarłych.

         Po każdej Mszy Świętej można zamawiać tzw. Wypominki modlitwy za zmarłych, które odmawiane są przez cały rok, w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godzinie: 8.00, 10.00, i 12.00. Natomiast w nawiązaniu do starej tradycji Kościoła w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny można przy wieży dzwonów zamawiać tzw. podzwonne za zmarłych.

       Ponawiam gorący apel – pilnujmy porządku na cmentarzu. Każdy z Was jest gospodarzem tego miejsca, zatem wspólnie musimy troszczyć się o nie i proszę o zwracanie uwagi tym, którzy zapominają – gdzie się znajdują.  Nie pozostawiamy śmieci przy alejkach, zadbajmy, aby znalazły się na właściwym miejscu. W tych dniach nasze wizyty na cmentarzu produkują takie ilości śmieci, że firma wywożąca je nie nadąża z wymianą kontenerów, co nie zwalnia nas z troski o porządek. Raz jeszcze o to prosimy.

  1. W minionym tygodniu złożyliśmy w M.K.iD.N. kolejny wniosek na dofinansowanie prac w nowym 2016 roku, które będą koncentrowały się przy zewnętrznych elewacjach kościoła. Dziękujemy wszystkim osobom, które ze zrozumieniem i osobistą pomocą wspierają wysiłek prac remontowych. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy: z Sawina – 100zł, Tykocina Nowego Miasta – 100zł, Sanik – 200zł, Koło Różańcowe mężczyzn z Siekierk (Pana Jerzego Popławskiego) – 370zł, Stelmachowa – 200zł, z Pajewa – 100zł. Bóg zapłać!