Prosimy o wsparcie prowadzonych prac konserwatorskich. - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Prosimy o wsparcie prowadzonych prac konserwatorskich.

W związku z trudną sytuacją funkcjonowania naszej Wspólnoty, prowadzącej obecnie jeden z największych projektów remontu naszej świątyni na przestrzeni wielu wieków jej istnienia – prosimy o wsparcie. Bóg zapłać!

https://paypal.me/pools/c/8nwH2rlrSe