Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

Program ten przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących, poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z poszanowaniem godności osób uprawnionych.