Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót remontowo-budowlanych . - RPO WP - Parafia Tykocin

Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót remontowo-budowlanych .

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w postępowaniu wyboru wykonawcy na roboty remontowo-konserwatorskie projektu wykonywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 8.3 pn. „RENOWACJA PODLASKIEJ PERŁY BAROKU – ZESPOŁU POMISJONARSKIEGO W TYKOCINIE”

Wszystkie potrzebne dokumenty wraz z załącznikami znajdują się na stronie BAZA KONKURENCYJNOŚCI

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1010888

 

ZAPRASZAMY