Podpisanie Umowy - RPO WP - Parafia Tykocin

Podpisanie Umowy

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali dziś, 21 września z Jarosławem Stefaniakiem, proboszczem parafii rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie” umowę na dofinansowanie renowacji zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie. Koszt inwestycji, która rozpocznie się już w IV kwartale tego roku wynosi 7,4 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 6,3 mln zł.

 

 

Ilustracja do artykuÅu tykocin-13.jpg

– Znajdujemy się w pięknym miejscu, ważnym z punktu widzenia historii, kultury i religii naszego regionu. Cieszę się bardzo, że możemy wesprzeć finansowo renowację tego właśnie obiektu, bo ze względów historycznych Tykocin ma ogromne znaczenie, ponadto jest miejscem wielu religii, a także znajduje się na szklaku turystycznym. Renowacja podniesie wartość całego obiektu, a myślę że i atrakcyjność turystyczną Tykocina – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

– W ramach negocjacji z komisją europejską udało się wyodrębnić kwotę 40 mln zł na przedsięwzięcia w dziedzinie kultury. Z 68 projektów zgłoszonych do konkursu, kilkanaście zostało wyodrębnionych do dofinansowania A jednym z nich jest kościół i zespół pomisjonarski w Tykocinie, obiekt o gigantycznej wartości historycznej – dodał wicemarszałek Maciej Żywno. – Ogromnie gratuluję księdzu proboszczowi, że udało mu się przejść przez to sito konkursowe ze swoim projektem i uzyskać tak dużą ilość punktów, że dziś podpisujemy umowę na to dobre przedsięwzięcie. Zyskuje Tykocin, zyskują również mieszkańcy, ale również zyskują turyści, którzy będą odwiedzać to miejsce.

– Bardzo się cieszę podpisując tę umowę i słuchając panów marszałków podkreślających rolę Tykocina. To co planujemy zrobić, co się uda zrobić dzięki tej dotacji, na pewno przyniesie korzyść mieszkańcom, parafianom i turystom. Będą mieli szansę zobaczyć coś, czego jeszcze nie widzieli, dotknąć rzeczy, które nigdy nie były pokazywane – mówił proboszcz Jarosław Stefaniak.

W ramach projektu zostanie odnowiony kościół Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, który zyska również nową funkcję – muzealną, z której skorzystają mieszkańcy i turyści.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Został wzniesiony z fundacji Jana Klemensa Branickiego, w latach 1742-50. Jego architektem był Jan Henryk Klemm (ten sam, który zaprojektował bramę Pałacu Branickich). Wizyta w Tykocinie stanowi więc doskonałe uzupełnienie oferty dla zwiedzających Pałac i Ogród Branickich.

Przeprowadzone zostaną w nim prace konserwatorskie i restauratorskie. To m.in.: osuszenie ścian, termomodernizacja, odnowienie i zabezpieczenie polichromii, ołtarzu głównego i bocznych, konserwacja muzealiów). Prace te zapewnią zachowanie zabytku w dobrym stanie przez długie lata. A montaż ogrzewania i instalacji kontroli klimatu zabezpieczą budynek przed wilgocią. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Natomiast teren wokół zostanie tak uporządkowany, by wody opadowe nie niszczyły kościoła. Schody oraz ogrodzenie czeka remont.

Kościół po renowacji będzie udostępniany zwiedzającym, zostanie nawet przygotowana aplikacja na telefony komórkowe ułatwiająca zwiedzanie.

***

Dotacje na kulturę (działanie 8.3)

Konkurs trwał od 18 stycznia do 31 marca 2016 roku, a skierowany był m.in. do samorządów, organizacji pozarządowych prowadzących działalność związaną z kulturą, kościołów i związków wyznaniowych oraz rządowych i samorządowych instytucji kultury.

Na dotacje mogły liczyć projekty dotyczące:

  • prac konserwatorskich i restauratorskich, odbudowy i przebudowy zabytków wraz z infrastrukturą techniczną i informacyjną,
  • kompleksowego zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego,
  • dostosowania zabytków do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zabezpieczenia obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe),
  • konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
  • zakupu wyposażenia, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego,
  • dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej, z możliwością połączenia jej z działalnością komercyjną.

 

Zarząd Województwa wyłonił do dofinasowania 13 projektów o łącznej wartości 53,3 mln zł. Dofinansowanie z RPO wynosi 35,1 mln zł.

Na konkurs wpłynęło 68 wniosków na kwotę dofinasowania ok. 115 mln zł.