Pan Premier zachęca nas do składania wniosku! - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Pan Premier zachęca nas do składania wniosku!

Otrzymaliśmy kolejny silny argument do energicznego działania i skorzystania z szansy jaką dają środki pomocowe w ramach funduszy norweskich i EOG 2009-2014; będące w dyspozycji Instytucji Zarządzającej, jaką jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tym razem wsparcie przyszło od samego Pana Premiera! Taki gest sam w sobie jest już konkretną deklaracją chęci udzielenia pomocy w kłopotach z jakimi boryka się nasza parafia.

kancelaria Premiera

Niestety nie otrzymaliśmy finansowego wsparcia, dowiadując się, że środki rezerwy ogólnej budżetu państwa mogą być przeznaczone jedynie na sfinansowanie „nieprzewidzianych wydatków m.in. będących konsekwencją nadzwyczajnych zdarzeń losowych i niemożliwych do zaplanowania zadań”.. Pragnę dodać, że koncert Madonny zorganizowany na Stadionie Narodowym był dofinansowany w kwocie ok. 5,8 mln zł. prawdopodobnie z innej rezerwy.

Niemniej jednak składam podziękowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za okazane wsparcie na drodze do szczęśliwego (daj Boże!) uczestnictwa w trwającym już konkursie, ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.