Otwarcie ofert – 20.01.2017 godzina 12.00 - RPO WP - Parafia Tykocin

Otwarcie ofert – 20.01.2017 godzina 12.00

W dniu 20.01.2017 upłynął termin składania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą

konkurencyjności w ramach projektu  „RENOWACJA PODLASKIEJ PERŁY BAROKU – ZESPOŁU POMISJONARSKIEGO W TYKOCINIE”
W regulaminowym terminie wpłynęła jedna oferta spełniająca kryterium finansowe zapytania ofertowego, po terminie nie wpłynęły żadne oferty.

Aktualnie trwa analiza oferty prowadzona przez komisje przetargową.