Ogłoszenie o wyborze oferty – 23.01.2017 - RPO WP - Parafia Tykocin

Ogłoszenie o wyborze oferty – 23.01.2017

W dniu 23 stycznia 2017 roku Komisja Przetargowa w składzie:

  1. Przewodniczący – ks. Tomasza Grabowski,
  2. Sekretarz – Zbigniew Krajewski,
  3. Członek Komisji – Artur Ciołko.

Dokonali wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: „Renowacja podlaskiej perły baroku – zespołu pomisjonarskiego w Tykocinie”

Protokol postepowania o udzielenie zamowienia 23.01.2017