Nikola i Aleksandra – Chrzest Święty. - Chrzty - Parafia Tykocin

Nikola i Aleksandra – Chrzest Święty.

W dniu 14 września odbył się w naszym kościele Sakrament Chrztu Świętego Nikoli Ciołko i Aleksandry Tryskuć. Jak tu się nie cieszyć razem ze szczęśliwymi Rodzicami?

Nikola Ciołko urodziła się 17 lipca 2014 roku w Białymstoku. Jej rodzicami są Damian i Justyna Ciołko, mieszkańcy Tykocina. Chrzestnymi Nikoli zostali – Paweł Huczko ze Stelmachowa oraz Anna Ciołko z Tykocina.

Aleksandra Tyrskuć urodziła się 28 lipca 2014 roku w Białymstoku. Jej rodzicami są Artur i Ewelina Tryskuć, mieszkańcy Sawina. Chrzestnymi Oli zostali – Adam Tryskuć z Sawina oraz Katarzyna Citko z Choroszczy.

Z zapisków parafialnych na dzień dzisiejszy wynika, że stosunek chrztów do pogrzebów wynosi 39 : 43; jednak cieszymy się, że „współczynnik piękna” naszej parafii wyraźnie ostatnio podskoczył. Gratulujemy Rodzicom. Nikoli i Oli życzymy wielu łask od Boga! 

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES

TUTAJ ZNAJDZIECIE WIĘCEJ FOTOGRAFII Z TEJ UROCZYSTOŚCI