Niedziela Miłosierdzia Bożego – ogłoszenia parafialne - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Niedziela Miłosierdzia Bożego – ogłoszenia parafialne

“Miłosierdzie jest aktem najwyższym i ostatecznym, przez które Bóg wychodzi nam naprzeciw. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które tkwi w sercu każdej osoby, gdy patrzy szczerymi oczyma na swoich braci i siostry, których spotyka na swojej drodze życia. Miłosierdzie jest drogą, która łączy Boga i człowieka ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy zawsze kochali pomimo ograniczeń naszego grzechu. Są chwile, w których w sposób mocniejszy jesteśmy wezwani, by utkwić wzrok w miłosierdziu. Byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, jako szczególny czas łaski da Kościoła”.

fragment bulli Papieża Franciszka – „Oblicze Miłosierdzia”, ustanawiającej Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.  

1. Dzisiejszym Świętem Miłosierdzia rozpoczynamy wraz z całym Kościołem w Polsce 71 Tydzień Miłosierdzia, który przebiegał będzie w tym roku pod hasłem „Caritas dla rodziny”. Czas ten powinien stać się okazją do wsparcia polskich rodzin modlitwą, miłością i pomocą miłosiernego serca.

Dzisiejsza niedziela jest także świętem patronalnym Caritas. Po Mszy Świętej zbierane będą do puszek ofiary na wsparcie inicjatyw prowadzonych przez nasz diecezjalny Caritas, z którego pomocy korzysta wiele rodzin także z naszej wspólnoty.

 2. W to szczególne Święto Miłosierdzia Bożego – pragniemy ponowić nasze zaproszenie na wspólne modlitwy, które odbędą się w kościele parafialnym. Początek godzina 15.00.

3. W najbliższym czasie Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby: Przemysław Sianko, kawaler z parafii św. Jadwigi Królowej w Białymstoku i Martyna Sadowska, panna z Popowlan, parafii tutejszej. Zapowiedź II. Adam Zieliński, zamieszkały w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Białymstoku i Małgorzata Czeladko, panna parafii tutejszej. Zapowiedź I. Adrian Średziński, kawaler zamieszkały w parafii M.B. Różańcowej w Białymstoku i Modzelewska Justyna, panna parafii tutejszej. Zapowiedź I.

4. Po VI Niedzieli Wielkanocnej rozpoczynają się tradycyjnie w Kościele dni modlitw o urodzaje tzw. Dni Krzyżowe. Zachęcam Radnych z poszczególnych miejscowości o ustalanie dnia i godziny wspólnych modlitw o tegoroczne urodzaje.

5. Są jeszcze wolne miejsca na 11 dniową pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Odbędzie się ona w dniach: 28 listopada – 8 grudnia 2015 r.  Koszt  – 4.000 zł. Zapisy prowadzi Marzena Pisarska – Kalisty, tel. 693 457 639,  Termin zapisów do końca kwietnia 2015r.

6. Dziękujemy wszystkim, którzy z troską myślą o rozpoczętym remoncie naszego kościoła. Wspierają tę idee darem swojej modlitwy i ofiarami. W ostatnim czasie swój dar na ten cel złożyli następujący anonimowi ofiarodawcy z Nieciec, Białegostoku – po 100zł, Białegostoku – 500zł oraz Londynu – 60 funtów brytyjskich. Bóg zapłać!  

7. W ostatnim tygodniu odbył się pogrzeb Śp. Leszka Nartowicza, lat 66, mieszkańca Jeżewa Nowego. Wieczny odpoczynek…