Modlitwy za zmarłych – Wypominki 2016/2017 - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Modlitwy za zmarłych – Wypominki 2016/2017

WYPOMINKI 2016/2017 –  bardzo prosimy o sprawdzenie i zgłoszenie ewentualnych błędów

GODZINA 8.00

 • Módlmy się za zmarłych Biskupów, kapłanów, którzy pracowali w tej parafii, fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła, poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych w obozach hitlerowskich i łagrach sowieckich, za wszystkich wiernych zmarłych;
 • Jana i Teklę Gołaszewskich, Józefa i Mariannę Miastkowskich
 • Zofię i Eugeniusza Baczewskich, c.r. Gołaszewskich
 • Edwarda, Antoninę, Bronisława, Andrzeja, Eugenię, Anastazego, Balbinę, Michała
 • Backielów, Dąbrowskich, Waldmajerów
 • Edytę Sitko, Zdzisława Kulesza
 • Jackowskich, Rafałków
 • Weronikę i Kajetana Bystrowskich
 • Antoniego i Zofię Popławskich
 • Apolonię i Józefa Grabowskich
 • Wiesławę i Edmunda Górzyńskich
 • Tomasza Szekalskiego
 • Jana Borowskiego
 • Jana, Marię Karbowskich, Lucjana, Mariannę Bogdaniuk
 • r. Maliszewskich, Łazowskich, Tyborowskich
 • Janinę i Wincentego, Helenę, Aleksandrę, Aleksandra, Stanisława Kurowskich
 • Marię Roszkowską
 • Zofię, Bolesława Baczewskich
 • r. Baczewskich i Kuplińskich
 • Teresę Sawicką
 • Wiśniewskich, Truskolaskich, Sawickich, Wróblewskich, Szerszunowiczów
 • .r. Kossakowskich, Dzięgielewskich, Sienkiewiczów, Czesławę Wiśniewską
 • Janusza, Mariana, Mariannę, Wacława, Stefanię i Pawła Wilczewskich
 • Zygmunta Baczewskiego, Sabinę i Czesława Sawickich, Stanisława
 • Mariannę, Czesława, Ireneusza Dziurdź, Henrykę, Tadeusza Witolda Sakowicz
 • r. Piaseckich i Stachurskich
 • r. Huczków, Trypuciów, Krynickich, Henryka Majduk
 • r. Białowarczyków i Stroczyńskich
 • Janinę, Józefa Rogowickich, Andrzeja Gorzelak, Stefanię, Ludwika, Mieczysława Koncewicz, Franciszkę Puciłowską
 • Mariana Maleckiego
 • Edwarda, Józefa, Ołdziejów, Sawikcich, Milewskich
 • Jerzego, Romana, Reginę Gorzelskich
 • Rzepów
 • Macieja, Jackowskich
 • Teresę, Antoniego Abramowiczów, Franciszkę, Ksawerego Rakowicz, Jadwigę, Władysława Raubo
 • Stanisław, c.r. Jakimiuków, Stanisława, Lucynę Sadowskich
 • Mariana, Janinę, Mieczysława, Ewa Borowskich
 • Stefanię, Józefa Majewskich
 • Henryka Wysockiego
 • Zofię i Zygmunta Milewskich
 • Radosława i Witolda Grabowskich
 • Irenę Grabowską
 • Mickiewiczów, Irenę Nowakowską, Kazimierza Bankiewicz
 • Grzegorza Ambroziak, Kobeszków, Ambroziaków
 • Józefa Niewiadomskiego, Teodora, Annę Niewiadomską
 • Władysława, Edwarda, Wiktora
 • Edwarda Popławskiego, Mariana, Adolfina Sakowiczów
 • Antoninę, Dominika, Kalinowskich, Franciszka, Józefa Czajkowskich, Annę, Jana, Teresę, Annę, Franciszka Feliksa Maliszewskich
 • Dąbrowskich, Jarockich, Czarnowskich, Wołosiewiczów
 • Elżbietę, Stanisława Wysockich, Helenę, Zygmunta Rakowiczów, Czeladko
 • Frankowskich i Karwowskich
 • Henrykę, Marka Czeladko, Tadeusza Sadowskiego, Bernardę Gołębiewską
 • Jerzego i Konstancję Sadowskich
 • Kniżewskich i Morozów
 • Gogdana Herman, Lucynę i Czesława Kotowskich
 • Adelę, Stefana, Albina, Antoniego Polak, Mariannę Zygmunta Baczewskich
 • Duchnowskich, Białosukniów, Korżów
 • Józefa, Janinę, Alinę Rogowickich, Mieczysława Konceiwcz, Henryka Ciołko
 • Buraczewskich Stanisławę, Stanisława i Witolda
 • Mariana i Irenę Kalisty
 • Zdzisława i Henrykę Sawickich
 • Wandę, Henryka i Stanisława Kwiatkowskich
 • Jadwigę, Franciszka i Danusię Sulewskich
 • Krzysztofa Wawrzyńca
 • Feliksa, Szymona Wojteckich, Zofię, Mieczysława Mielechowicz
 • Jadwigę, Henryka Swiętorzeckich, Janinę i Tadeusza Mańko
 • Stanisława, Franciszka, Krystynę Sokół
 • Annę, Jana Sadowskich, Józefa i Apolonię
 • Michała, Natalię, Henryka Trzcianko
 • Krzysztofa Pieczyrak
 • Mieczysława, Aleksandrę Grabowskich, Kazimierza, Piotra, Zofię, Zbigniewa Bojo
 • r. Łagodów, Michalaków, Andrzeja Dziubek
 • Annę Stanisława Steldzwach, Kazimiera i Aleksander Kizling Pankiewiczów
 • Rudawskich, Oświecińskich, Skopców
 • Adama Śliwonik, Łucję, Franciszka Kalisty
 • Helenę i Jana Sadowskich
 • Janinę, Eugeniusza, Pilisów, Barbarę i Stefana, c.r. Lenczewskich Hryniewickich, Henryka, Katarzynę
 • r. Kuklewiczów, Osiaków, Zawadków, Jabłońskich, Białostockich
 • r. Raszkiewiczów Jana, Jadwigę, Witolda, Marię
 • r. Stypułkowskich i Zambrzyckich
 • Jana r. Kozłowskich
 • Jan, Leokadia, Tadeusz, Aleksander, Helena, r. Okółów, Sakowiczów, Janucików
 • Targońskich, Wnorowskich, Ferenców, Wądołowskich
 • Helenę Wardzińskich i Milewskich
 • Joanna Backiel, Backlielów, Łapiców
 • Białowarczuk Stanisławę
 • Janinę, Stanisława, Józefa, Jadwigę Czeladko, Mariannę, Konstatnego Gołębiewskich
 • Mariannę, Teresę, Władysława Miałchowskich
 • Zdzisława, Barbarę, Romana, Mariannę, Konstantego, Mariana Trzcińskich
 • Stanisława Modzelewskiego
 • Stomskich, Hermanowskich, Henryka Koszewskich
 • Krzysztofa Łopatowskiego

 

GODZINA 10.00

 

 • Módlmy się za zmarłych Biskupów, kapłanów, którzy pracowali w tej parafii, fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła, poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych w obozach hitlerowskich i łagrach sowieckich, za wszystkich wiernych zmarłych;
 • Karwowskich i Zambrzyckich
 • Ernesta Wiśniewskiego,Helenę Lucjana Jabłonskich
 • Natalię, Juliana, Ryszarda Dobkowskich, Helenę i Stanisława Cackowskich, Zbigniewa Kowalewskiego
 • Jadwigę, Tomasza, Franciszka Popławskich, c.r. Popławskich, Staweckich
 • Helenę Perkowską i Edwarda Popławskiego
 • Mieczysława, Helenę Nartowicz, Bolesława, Mariannę Sawickich
 • Genowefę i Kazimierza Grywaszewskich
 • Teresę, Czesława, Wincentego, Stefana i c.r Rzędzian
 • Mirosława, Mariannę i Józefa Czeladko
 • Bogdana i Stefana Toczydłowskich
 • Mariannę, Stanisława Gutowskich
 • Antoninę, Bronisława, Adelę, Stefana Baczewskich, r. Mocarskich, Marię Świeklej, Franciszka
 • r. Okuła, r. Polak, Alfredę i Waldemara
 • Wacławę, Magdalenę, Zofię i r. Polaków
 • Henryka, Stefanię, Franciszka, Aleksandra Sadowskich
 • r. Czuszel, Jackowskich, Kossakowskich, Roszkowskich, Kobrynieckich, Perzyńskich
 • Bogusława Grunert, Teresę, Mariannę, Władysława Michałowskich, Jadwigę i Marka Ludwińskich, Sabinę i Józefa Kacprzak
 • Małgorzatę Wilczewską, c.r. Wilczewskich, Józefa i Franciszka Roszkowskich, Leszka Nartowicz, Józefa i Łucję Nartowicz
 • Jana i Mariannę Kurowskich, Jana i Helenę, Antoninę Baczewskich
 • Stefana, Bronisława, Zdzisława Woźniel, Janinę, Stanisława Nowakowskich
 • r. Jarończyków, Czyżewskich, Kazimierza Dąbrowskiego, Albina Nartowicz
 • Helenę, Henryka Rzędzian, Franciszkę i Piotra Grabowskich
 • Władysławę, Edmunda, Stanisława, Eugeniusza i Alicję Pisarskich
 • Jana, Leonię, Ireneusza, Jana Sokolewicz, Jana Kalisty
 • Daniela Wesołowskiego, Jana i Zofię Sokolewicz
 • Janinę, Henryka Iglickich
 • Tyborowskich, Cackowskich
 • Stanisława Rzędzian, Antoniego Franciszkę, Adamskich
 • Urban Krystynę, r. Gąsowskich i Jabłońskich
 • Andrzeja, Wojteckich, Konopków, Kuleszów
 • Mariannę Jackowską, Jackowskich, Cieśnielewskich
 • Stefanię, Witolda, Michała Łoszewskich, Natalię, Kazimierza, Józefa Wnorowskich
 • r. Sawickich
 • r. Bystrowskich i Sawickich
 • Mieczysława i Wojciecha Czeladko, Jana, Czesława, Władysławę Łoniewskich
 • Janinę, Eugeniusza, Włodzimierza Okuła, Tadeusza Osiak, Jadwigę, Wacława Grabowskich
 • Fabiana, Eugenię, Janinę Orzechowskich
 • Krystynę i Stanisława Popławskich, Bożenę Bujnarowską, r. Karwowskich, Popławskich, Grochowskich, Ostapowicz
 • Tadeusza Stachurskiego, Kazimierza Ciołko
 • Henryka Wysockiego
 • Mazurów, Borowskich, Kazimierza Rusieckiego
 • Adolfa, Wandę, Wincentego Ostrowskich, c.r. Ostrowskich i Wiśniewskich
 • Malinę Gorzelską, Wacława i Mariana i c.r. Baczewskich, Grzegorza Piechociego
 • Zdzisława Zielińskiego, Zielińskich, Czyżewskich
 • Wacława, Morozewiczów, Markowskich, Dąbrowskich, Backielów
 • Annę, Franciszka, Jadwigę, Witolda i Elżbietę Tryskuciów
 • Malinowskich i Stachurskich
 • Łapińskiego Władysława i Henrykę, Edwarda Jarońko
 • Helenę i Stanisława Brzozowskich
 • Henrykę i Jana Sadowskich
 • Henrykę, Tadeusza, Witolda Sakowicz
 • Stefanię, Jana Gawla, Ludwika Antczak, Stefanię, Henryka Sadowskich
 • Bogusława, Stanisława, Stanisława, c.r. Sakowicz, Rogowickich, Sokoleiwcz, za duszę w czyśćcu cierpiące
 • Kurowskich, Gogolewskich, Leokadię i Zygmunta Moroz
 • Ostrowskich, Franciszka, Annę Markowskich, Dariusza Władysława, Genowefę
 • Marka, Agatę, Józefa, Tadeusza
 • Krystynę Śliwonik, Śliwoników i Sawickich, Adama Śliwonik
 • r. Bokunów, Skorulskich, Mroczkowskich
 • Janinę, Władysława Dzięgielewskich
 • Marię, Walentego Kosakowskich
 • Marię i Lucjana, Bogumiłę i Stanisława Pac
 • Jana, Klementynę i Lucjana Tyborowskich
 • Kazimierza, Zofię, Teresę, Wojciecha Konopko
 • Annę, Piotra, Józefa Zembko, Mariannę i Antoniego Polak
 • Lucjana, Reginę Cackowskich, c.r. Gołaszewskich, Adelę i Alinę Zembko
 • Henryka, Lenczewskich, Gąsowskich, Ignatowskich
 • Edwarda Sawickiego, Mariannę, Bronisława Backiel, Franciszek i Piotr Rodowicz
 • Mariannę i Stanisława Konopko, Zofię i Władysława Wesołowskich, Konstancję Konopko
 • Nartowicz Zdzisława, Marka i Lucjana
 • Leokadię, Franciszka, Henryka, Stanisława, Karolinę Korża
 • Wacława i Jana Jarońko, Halinę i Antoniego Ostrowskich
 • Janinę, Stanisława Cimaszewskich
 • Zofię, Romana, Bogumiła, Henryka, Wacława Sadowskich, Emilię, Stanisława, Jana, Szablińskich
 • Edwardę Gawryło
 • Janinę, Zygmunta Wiśniewskich, Stefana i Romana Figlerowicz
 • Jana, Helenę Miastowkich, Czesława Kurowskiego
 • Stypułkowskiego Piotra i Wiesława, r. Wnorowskich i Stypułkowskich
 • Cezarego Dubrowskiego, Mariannę Majewską, c.r. Majewskich
 • r. Sawickich, Staweckich
 • Łanowskich, Kraszewskich, Zarębów, Dymnickich
 • Marię, Pawła Wiśniewskich, Mariana, Helenę, Zygmunta, Malinowskich, Józefa, Stanisława, Jana, Wiesława, Łucję Wiśniewskich
 • Stanisławę, Wincentego, Michalinę, Stanisława, Franciszkę, Jana Korża
 • Józefa, Stanisławę, Stanisława Sokólskich
 • Anielę, Józefa Rzędzian, Leonię, Franciszka, Stefana, Władysława Łapińskich
 • Leokadię, Stanisława, Waldemara, Andrzeja, Czesława Zembrows____, Jana Rzepa, Wojciecha, Kazimierza Ołdziej
 • Zofię, Eugenię i Pawła Polak, Annę i Antoniego Ostrowskich
 • Elżbietę Bralską i c.r. Bralskich
 • Krawczyk Bronisława, Krynickiego Radosława
 • Katarzynę Sochoń, Stanisławę i Wojciecha Jabłońskich, Kazimierza Baczewskiego
 • Ireneusza Dziurdź
 • r. Wilczewskich, Backielów, Mojsów, Sienkiewiczów i Brzozowskich
 • Zofię Łempicką, Czesława, Stanisława Trusiak
 • Reginę, Władysława Ambroziak, Ryszarda Czuszel
 • Okułów, Dąbrowskich, Grodeckich, Dębków
 • Jerzego, Zbigniewa, Jana, Bolesławę Sadowskich
 • Teofila i Czesława Kulesza
 • Helenę, Romana Czeladko, Witolda Stankowskiego

 

 GODZINA 12.00

 

 • Módlmy się za zmarłych Biskupów, kapłanów, którzy pracowali w tej parafii, fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła, poległych w obronie Ojczyzny, pomordowanych w obozach hitlerowskich i łagrach sowieckich, za wszystkich wiernych zmarłych;
 • Czesława Stefaniaka, Stefaniaków, Barbarę, Sieńczuków, Marię, Jadwigę, Janinę, Jana Załuskę, Anielę Zawistowską, Załusków, Zawistowskich, Czesławę, Reginę Wardaszka, Tadeusza i Teresę Orłowskich, Jana Bruszewskiego, Marzenę, Mariana Surawskiego, Kazimierza Rogińskiego, Antoninę i Tomasza Cwalinę;
 • Kazimierza, Hieronina, c.r. Sztych, Józefa Dobrzyńskiego, c.r. Olbrysiów, Ferenców;
 • r. Kurzynów i Miastkowskich;
 • Iwonę, Fabiana, Sabinę, Sławomira Truszkowskich;
 • Konstantego Żukowskiego, Konstantego, Janinę, Franciszka, Jadwigę, Stanisława, Zygmunta Jabłonskiego, Konstantego, Klementynę, Bronisławę, Józefa;
 • Wacława Kobylińskiego, Juliana i Mariannę Łapińskich;
 • Józefa Cackowskiego, Henrykę Stypułkowską, Franciszkę i Henryka Konopka, Stanisława i Janinę Nowakowskich;
 • Romana, Lidię, Jana, Anielę, Antoniego, Trypuciów, Pruszyńskich, Irenę Bogdanowicz;
 • Józefę i Czesława Baranowskich;
 • Rakowiczów i Choińskich;
 • Jadwię Wacława Grabowskich, Antoninę, Zygmunta, Zdzisława Ciborowskich;
 • Grunet Stanisława, Janinę i Stanisława, Czesławę i Wandę Płockich;
 • Stanisława i Stefanię Leśniewskich;
 • Jana Rzepę;
 • Bogusława, Marcina Słowikowskich, Sadowskich;
 • Dominika Chlebowicza, Chlebowiczów;
 • Martę, Szczepana Dąbrowscy;
 • Szymona, Feliksa Wojteckich;
 • Stefanię, Jana Jackowskich;
 • Honoratę, Franciszka i ich rodziców, Mariannę, Czesława ich rodziców i dzieci;
 • Józefę, Mariolę, Władysława, Jarosława i Aleksandra Dero;
 • Antoninę, Dominika, Henryka, Szczep;
 • Jacka, Ryszarda Rakowicz;
 • Annę i Jana Kraszewskich
 • Walerię, Wojciecha, Edwarda Dańkowskich
 • Helenę, Teodozję Sokół
 • Markowskich, Gąsowskich
 • r. Olkowskich i Malesińskich
 • Za zm. Strażaków
 • Jana Kalisty
 • Kazimierza, Mariannę, Jana, c.r. Gołaszewskich, Jana, Helenę, Gołębiewskich
 • Piotra, Stanisława, Annę
 • Zofię Rakowicz