Konsultacje w sprawie projektów remontowo-konserwatorskich - Nowości - Parafia Tykocin

Konsultacje w sprawie projektów remontowo-konserwatorskich

20 czerwca  odbyło się kolejne ważne spotkanie  na temat przyszłości  kina Hetman  jako obiektu przeznaczonego na cele kulturalne, w nawiązaniu do roli, jakie  pełnił on w  przedwojennym i powojennym życiu społeczno-kulturalnym  Tykocina.

W spotkaniu  uczestniczyli:  proboszcz parafii Trójcy św. ksiądz Jarosław Stefaniak, przedstawiciele samorządu burmistrz Tykocina  Krzysztof Chlebowicz i przewodniczacy Rady Miasta , Jerzy Augustynowicz,  Alicja Bogusz reprezentująca Tykociński Teatr Amatorski,  Joanna Malesińska,  Franciszka Kruszewska, Tadeusz Świętorzecki, Robert Gołaszewski reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej, dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystki Ziemi Tykocińskiej  Tadeusz Wądołowski, Tadeusz Kwiatkowski i Adam Sokolewicz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie, Maria Markiewicz i Józef Markiewicz z Centrum Badań nad Historia i Kulturą Małych Miast oraz Ewa Rakowicz-Wawrusiewicz.

Ksiądz proboszcz Jarosław Stefaniak przedstawił regulamin ubiegania się o dotację z funduszy norweskich  na remont kościoła,  zawierający klauzulę konieczności  poszerzenia projektu remontu  o aspekt społeczny. Tym elementem będzie rewitalizacja budynku kina na cele kulturalne. Burmistrz Krzysztof Chlebowicz w imieniu Rady Miejskiej zadeklarował wsparcie remontu kościoła oraz rewitalizacji kina, jako koniecznego elementu  tego projektu.  Niszczejący od wielu lat budynek sali widowiskowej i kinowej otrzymał tym samym zielone światło – zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli tykocińskich organizacji skupionych wokół spraw kultury. Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystki Ziemi Tykocińskiej  Kultury zyskuje – jak zaznaczył Tadeusz Wądołowski- miejsce dla realizacji swoich działań oraz rozszerzenie roku kulturalnego w Tykocinie. Józef Markiewicz z  Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast podkreślił, że budynek kina  będzie ważnym miejscem promocji kultury i historii Tykocina. Zdaniem księdza proboszcza nie przyznanie funduszy norweskich nie będzie przekreślało perspektyw przywrócenia kina Tykocinowi – z czym zgodzili się przedstawiciele organizacji społecznych – trzeba rozwijać działalność i ubiegać się o  inne fundusze oraz promować idee zabiegając o poparcie wszelkich partnerów.

 To jedyna droga do uratowania tego obiektu wpisanego w historię i parafii św. Trójcy  kontynuację dzieła zapoczątkowanego przez społecznika, księdza Bolesława Sadowskiego i tykocińską młodzież w latach 20-tych.

red. Maria Markiewicz

kino Hetman