Jubileuszowe Misje Święte 3 – 10.04.2016 - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Jubileuszowe Misje Święte 3 – 10.04.2016

PROGRAM

MISJI ŚWIETYCH

 

NIEDZIELA 3 KWIETNIA 2016

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

„Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15)

8.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

10.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

12.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla dzieci.

17.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

 

PONIEDZIAŁEK 4 KWIETNIA 2016

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ UZDROWIENIA

„Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34)

9.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

16.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla dzieci.

18.00  – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

Po Mszy Świętej Droga Krzyżowa ulicami Tykocina.

WTOREK 5 KWIETNIA 2016

MISYJNA UROCZYSTOŚ POJEDNANIA

„Panie ile razy mam przebaczyć” (Mt 18,21)

 

9.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy Świętej nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

16.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla dzieci.

18.00  – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy Świętej nauka stanowa dla małżonków i rodziców.

21.00 – Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy.

 

ŚRODA 6 KWIETNIA 2016

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA WIARY W ŻYCIE WIECZNE.

„Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25)

 

9.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

18.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy świętej spotkanie dla  młodzieży.

21.00 – Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy.

 

SPOWIEDŹ MISYJNA 8.00 – 9.00  i 17.00 – 18.00.

CZWARTEK 7 KWIETNIA 2016

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA I OPOWIEDZENIA SIĘ ZA CHRYSTUSEM

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,16)

9.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

18.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy świętej spotkanie w salce na plebanii dla osób, żyjących w związkach niesakramentalnych.

21.00 – Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy.

 

SPOWIEDŹ MISYJNA 8.00 – 9.00  i 17.00 – 18.00.

 

PIĄTEK 8 KWIETNIA 2016

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ. ODNOWIENIE ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH.

„Abyście się wzajemnie miłowali”

9.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

11.00 – Msza Święta dla chorych, cierpiących, samotnych, połączona z udzieleniem Sakramentu Chorych – w KLASZTORKU

12.00 – odwiedziny w domach chorych.

18.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

21.00 – Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy.

SOBOTA 9 KWIETNIA 2016

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ MARYJNA

„Oto Matka Twoja” (J 19,27)

 

9.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

11.00 – Msza Święta z uroczystym błogosławieństwem małych dzieci i matek w stanie błogosławionym.

18.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich. Po Mszy Świętej procesja fatimska, z figurą Matki Bożej ulicami Tykocina z kościoła parafialnego do klasztorku.

 

NIEDZIELA 10 KWIETNIA 2016

UROCZYSTOŚĆ ZAKŃCZENIA MISJI PARAFIALNYCH I POŚWIĘCENIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY

„Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48)

8.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

10.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

12.00 – Msza Święta z kazaniem misyjnym dla dzieci.

15.00 – Msza Święta na zakończenie Misji Świętych.