Jaki był miniony 2018 rok? - Nowości - Parafia Tykocin

Jaki był miniony 2018 rok?

Oto podstawowe dane, opisujące naszą parafię:


– w 1 033 rodzinach zamieszkuje 3 583 osoby (3 460 osób w 2017;  3 730 osób w 2016 roku, 3 787 w 2015 roku, 3 807 w 2014), 
– Sakrament Chrztu Świętego przyjęło 53 dzieci (w 2017 – 44, w 2016– 43), 

– 37  osobowa grupa młodzieży przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania,

–  Do I Komunii Świętej przystąpiło 55 dzieci,

– mieliśmy 50 pogrzebów, przy 70 w 2017 roku,
– naliczyliśmy 25 małżeństw rozbitych (w 2017 roku było ich 27), 
– w parafii zamieszkuje  41 rodzin, żyjących w związkach niesakramentalnych. Zauważamy w tej dziedzinie niewielki wzrost,

– wygłoszono 29  zapowiedzi (w 2017 – 39),
– 29 par zawarło Sakrament Małżeństwa (w 2017 – 33),
– udzielono ok. 55 000 Komunii Świętych, 
– podczas ubiegłorocznej kolędy zebraliśmy na poczet planowanych remontów 164 400 złotych
– Do zasadniczych działań inwestycyjnych w 2018 roku możemy zaliczyć prace remontowo konserwatorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  Projekt obejmuje kompleksowe prace przy konserwacji i restauracji wnętrza kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie wraz pracami budowlanymi i instalacyjnymi. Na podstawie badań i programów prac zaplanowano interdyscyplinarne działania konserwatorskie, remontowe i modernizacyjne wnętrza kościoła i jego bezpośredniego otoczenia. Całkowity koszt projektu wynosi blisko 7,5 mln zł, z czego około 1,2 mln to wkład własny parafii, który musimy dołożyć, zagwarantować na przestrzeni lat 2017 – 2020.

W minionym 2018 roku kontynuowaliśmy także wykonanie elewacji zewnętrznych arkad oraz ściany północnej i południowej kościoła. 

2018 roku wykonano inwestycji prace za sumę̨  2 311 712, 17 zł:

Udało mi się pozyskać wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 500 000 złotych, Urzędu Miasta i Gminy Tykocin w kwocie 100 000 złotych oraz Starostwa Powiatowego w Białymstoku 55 000 złotych.

W 2018 roku z datków składanych na tacę, ofiar indywidualnych oraz kolędy 2018 – zebraliśmy ogółem 463 674, 04 złotych.

Wydatki w 2018 roku zamknęły się kwotą 373 909, 26 złotych; w skład tej sumy wchodzą wydatki niekwalifikowane projektu RPO, utrzymanie kościoła – rachunki za energię elektryczną, gaz – ogrzewanie, ubezpieczenie itp. Nadmienię, że z chwilą uruchomienia ogrzewania naszego kościoła wydatki wzrosły o około 15 000złotych (w tym roku ceny gazu są dużo wyższe).

Kolejnym poważnym wyzwaniem i problemem, zaniedbanym od dziesiątek lat –  jest cmentarz grzebalny, a konkretniej brak miejsc do nowych pochówków. Obecnie na koncie obsługi cmentarza posiadamy kwotę 42 614, 57 złotych. Prace nad projektem budowlanym nowego cmentarza są poważnie zaawansowane. Mam obietnicę Architekta, że do Wielkanocy tego roku powinniśmy mieć gotowe pozwolenie na budowę. Projekt architektoniczny będzie kosztował około 30 000 złotych. Za pozostałą na koncie kwotę około 12 000złotych – na pewno nie uda nam się w 2019 roku uruchomić nowego cmentarza. Cmentarne wydatki w 2018 roku wyniosły 8 082, 18 złotych; wpływy z tytułu opłat wnoszonych za pozwolenia na postawienie pomnika oraz puszek stawianych podczas pogrzebu wyniosły – 14 157, 82 złotych.

W 2018 roku przekazaliśmy w formie darowizn i wsparcia rzeczowego, z ofiar zbieranych w klasztorku – na rzecz D.P.S. w Tykocinie 8 800 złotych. Kończąc 2018 rok mogę stwierdzić, że nie posiadamy żadnych długów, a obecnie na rachunku bieżącym parafii saldo wynosi 37 400zł. 96 gr.