Jaki był 2021 rok – raport - Ogłoszenia - Parafia Tykocin

Jaki był 2021 rok – raport

Oto podstawowe dane, opisujące naszą parafię:


– Niestety w 2021 roku nie było kolędy, która pozwalałaby nam podać aktualne dane liczby wiernych zamieszkujących naszą parafię – dlatego posłużę się danymi  w 1 041 rodzinach zamieszkuje 3 553 (przy 3 583 w 2018, 3 460 w 2017), 
– Sakrament Chrztu Świętego przyjęło – 36 dzieci, gdy w (2020 –  52 dzieci, w 2018 53, w 2017 – 44, w 2016– 43), tak źle nie było od lat.

– w 2021 roku mieliśmy 85 pogrzebów, kiedy w 2020 – 50, tyle samo co w 2018roku!

Niestety tak tragicznych danych nie znalazłem na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat. Statystyki parafialne zbliżyły się do tego wyniku tylko w latach 2006, 2012 – kiedy mieliśmy 80 pogrzebów i 1999 roku, kiedy było 39 chrztów.

– 78 osobowa grupa młodzieży przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania,

–  Do I Komunii Świętej przystąpiło 40 dzieci,

– 30 par zawarło Sakrament Małżeństwa, gdy w 2020 -22, w 2018 – 29, w 2017 – 33.
– naliczyliśmy 34 małżeństwa rozbite (dane z 2020r.), przy 25 w 2018 roku, w 2017 roku było ich 27), 
– w parafii zamieszkuje 38 rodzin (dane z 2020r.), żyjących w związkach niesakramentalnych, przy 41 w 2018 r.

– wygłoszono 27 zapowiedzi, przy 30 w 2020r, 29 w 2018 roku, w 2017 – 39),

– udzielono ok. 80 000 Komunii Świętych, 

– podczas ubiegłorocznej, dość specyficznej kolędy (2021r.) zebraliśmy na poczet planowanych inwestycji 137 700 złotych, przy 181 390złotych w 2020 roku.
– Do zasadniczych działań inwestycyjnych w 2021 roku możemy zaliczyć prace związane z rozbudową cmentarza grzebalnego, które w tym roku pochłonęły ogółem 651 303zł 40gr. Niestety prace te będą musiały być kontynuowane w 2022 roku. Do dokończenia rozbudowy cmentarza pozostało wybudowanie ogrodzenia, wstawienie bramy wjazdowej, furtki, hydrantów oraz pobudowania (przynajmniej części) kolumbariów. W 2021 roku zakończył się duży projekt prac konserwatorskich związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt projektu to blisko 7,5 mln zł, z czego około 1,2 mln to wkład własny parafii. Ubiegłoroczne wydatki, dotyczące projektu to prawie 400tys złotych.  

       Kontynuowaliśmy remont prospektu organowego, który w 2021 roku pochłonął ponad 226 tys. złotych. Musieliśmy dokonać naprawy zegara na wieży kościoła, co kosztowało 10 000zł, projekt będzie kontynuowany w przyszłości i dotyczy wybijania kwadransów oraz godzin.

         W 2021 roku otrzymaliśmy dotację Gminy Tykocin na prace konserwatorskie przy zabytku, na kwotę 110 000złotych. Dochody parafii w 2021 roku zamknęły się kwotą 581 806zł 43 gr. W tym kolęda 137 700 złotych, wpływy z dzierżawy Alumnatu – 40 000zł, ofiary składane na tacę, ofiary indywidualne, wpłaty z ofiaromatu, datki z puszek składanych podczas pogrzebu, opłaty wnoszone za pozwolenia na postawienie pomnika.

W 2021 roku przekazaliśmy w formie darowizn i wsparcia rzeczowego, z ofiar zbieranych w klasztorku – na rzecz D.P.S. w Tykocinie 8 000 złotych

         Niestety rok 2021 zamykamy długiem w wysokości 341 297złotych 80 groszy. Parę miesięcy temu Rada Parafialna podjęła decyzję kontunuowania prac nad rozbudową cmentarza. Wszyscy widzimy jak konieczna to inwestycja, gdybyśmy jej nie podjęli, już w bieżącym roku musielibyśmy chować zmarłych na cmentarnych alejkach. Przy okazji pozwolę sobie zauważyć, że wiele rodzin dystansuje się od wspierania prac rozbudowy cmentarza, twierdząc, że oni mają swoje rodzinne mogiły – przypominam raz jeszcze – NIKT, nie ma na naszym cmentarzu wykupionego dożywotnio miejsca, potwierdzonego aktem notarialnym. Scenariusze na przyszłość – mogą za 20-30 lat zdziwić niejedną pewną dzisiaj swoich racji osobę. Na całą parafię tylko kilkanaście rodzin – indywidualnie i miejscowości takie jak Bagienki, Dobki, Siekierki, Sierki – wsparły tę inwestycję.

      Na kwotę wygenerowanego długu składa się głównie zaciągnięty kredyt na rozbudowę cmentarza oraz koszty niekwalifikowane dużego projektu związane z Regionalnym Programem Operacyjnym, które zamknęły się kwotą 331 141złotych. Niestety prace projektu RPO nie przewidywały remontu zakrystii, krypty, mens ołtarzowych, kaplicy wywiezionych do obozów koncentracyjnych i łagrów sowieckich, ławek w kościele, mechanizmów odsłaniania obrazów w kościele, okien do muzeum i zakrystii północnej, konserwacji zegara słonecznego, drzwi do kaplic itp.

Po raz pierwszy podczas mojej posługi w parafii Tykocin nie udało się zamknąć mijającego roku bez żadnych długów. Jestem jednak przekonany, że gdybyśmy próbowali wykonane już prace rozpoczynać w najbliższych miesiącach, latach – kosztowałoby to nas o wiele więcej. Byleby tylko nie opuściła nas łaska Boża i Jego błogosławieństwo.